Ekspert wyjaśnia

Wyprzedzanie z prawej strony (3)

23 lipca 2006

Wypowiedź: Odpowiedź Pana Komisarza Grzegorza Sudakowa z KMP w Szczecinie na pytanie - "Wyprzedzanie z prawej strony - zabronione czy dozwolone" zamieszczone w news-ie nr. 29/161/2006 jest nie pełna i wymaga uzupełnienia, pozostawiona w tej formie nie wyczerpuje tematu.

(art.24. ust.4) Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

(art.24. ust.5) Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

(art.24 ust.10) Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, na jezdni jednokierunkowej i na jezdni dwukierunkowej, jeżeli przynajmniej dwa pasy na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku, przy zachowaniu następujących warunków: (ust. 1) kierujący pojazdem jest zobowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu; kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania; kierujący, jadący przed nim na tym samy pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu. (ust. 7) Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia; na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi; na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Z pozdrowieniami Jan Szumiał