Ekspert wyjaśnia

Zakup pojazdu do firmy

15 lipca 2007

Pytanie: Zamierzam nabyć auto dostawcze jako osoba fizyczna. Zakup ma być kredytowany przez bank. Kwota, jaką mi przyznano w kredycie, to 70 tys. zł. Jednak auto kosztuje 69 tys. zł + VAT. Czy w tym przypadku istnieje jakaś możliwość odliczenia lub odstąpienia od VAT-u? Podatek spowoduje, że wartość auta przekroczy przyznany mi kredyt.

Odpowiedź: Przy zakupie samochodu w salonie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi – wynika to z artykułu 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Na dodatek artykuł 15 podatnikiem ustanawia osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W praktyce oznacza to, że podatnikiem jest sprzedawca, który na nabywcę przenosi koszty podatku, wskutek czego w momencie zakupu musi Pan uiścić cenę wraz z podatkiem VAT. Natomiast zasady odliczania podatku określa art. 86 wspomnianej ustawy, który wyraźnie wskazuje, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych - czyli nie dotyczy to osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Więc z powodu braku pieniędzy musi Pan poszukać tańszego modelu samochodu lub założyć działalność gospodarczą i kupić auto w formie leasingu, bo niewątpliwie nabywa Pan samochód dostawczy z zamiarem wykorzystania go w przyszłości do celów gospodarczych.

Słowa kluczowe podatek pojazdy służbowe