Ekspert wyjaśnia

Zapisy w arkuszu przebiegu egzaminu praktycznego

Autor: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

5 sierpnia 2005

Pytanie: Przeglądając arkusz przebiegu egzaminu praktycznego z jazdy samochodem zastanawia mnie jaki uzyskam wynik egzaminu jeśli na jednym skrzyżowaniu pojadę z nieodpowiedniego pasa ruchu (np. prosto z pasa tylko do jazdy w prawo) a na następnym np. skręcę w prawo z prawidłowego pasa ale nie włączyłam kierunkowskazu. Z interpretacji tego arkusza wynikałoby powinnam uzyskać wynik negatywny. Czy to jest prawdą bo przecież nie popełniłam dwóch podobnych błędów? Pozdrawiam Target

Odpowiedź: Zgodnie z  zapisem  obowiązującej instrukcji przeprowadzania egzaminu państwowego  - paragraf 9 ust. 2 pkt a - egzamin praktyczny polega na  wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego obejmującego  co najmniej zadania  określone  w tabeli 6 instrukcji - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i technika  kierowania pojazdem w czasie określonym w  tabeli nr 7 instrukcji. Z powyższego wynika, że podstawa  do oceny nie jest treść  czy układ arkusza przebiegu  egzaminu, lecz wymogi zapisane w  tabeli nr 6 instrukcji. W opisanym przykładzie  mamy do czynienia  z dwoma różnymi błędami co nie może skutkować ocena negatywną. Lecz równocześnie zwracam uwagę, że dwukrotne nie sygnalizowanie manewru np. zmiany pasa  ruchu pomiędzy skrzyżowaniami  ( tabela 2 arkusza) i zmiany kierunku na skrzyżowaniu (tabela 3 arkusza) jest dwukrotnym  popełnieniem tego samego błędu i może stanowić podstawę do negatywnej oceny. Arkusz ma za zadanie  odzwierciedlać przebieg egzaminu i jego konstrukcja  nie jest w pełni odzwierciedleniem wymogów z tabeli 6 instrukcji , a szkoda bo wszystko było by bardziej przejrzyste i jasne. Wielu instruktorów utożsamia arkusz z  wymogami, co nie jest do końca prawidłowe jak już zaznaczyłem  na wstępie egzaminator podejmuje decyzję w oparciu o wspomniany zapis paragrafu 9.2 oraz w oparciu o  paragraf  12 instrukcji.

Odpowiedzi udzielił: Marek Górny - Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie