prawo jazdy - zatrzymanie
Minister omawia planowaną nowelizację ustawy
Legislacja

Minister omawia planowaną nowelizację ustawy

24 stycznia 2020

Na swoim 4. posiedzeniu obradował Sejm RP IX kadencji. Debatowano nad dokumentem: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r." (druk nr 76) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 124).

Rzecznik w obronie kierowców
Legislacja

Rzecznik w obronie kierowców

6 grudnia 2018

Z pytaniem prawnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Dotyczy ono sytuacji, w której kierowcy zostaje prawo jazdy na podstawie decyzji policjanta bez możliwości obrony swoich racji przed sądem. 

Marek Górny. Zatrzymanie prawa jazdy, a cofnięcie czy utrata uprawnień
Ekspert wyjaśnia

Marek Górny. Zatrzymanie prawa jazdy, a cofnięcie czy utrata uprawnień

14 września 2018

Odpowiadając na zapytanie naszego Czytelnika należy odnieść się do bardzo często mylonych pojęć jakimi są zatrzymanie prawa jazdy, a cofnięcie lub utrata uprawnień do kierowania pojazdami.

Kary za fałszywe oświadczenie lub zatajenie prawdy – już obowiązują
Legislacja

Kary za fałszywe oświadczenie lub zatajenie prawdy – już obowiązują

19 lipca 2018

Z dniem 18 lipca br. obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2018.1284).

O zatrzymaniu prawa jazdy decyduje przekroczenie prędkości
Legislacja

O zatrzymaniu prawa jazdy decyduje przekroczenie prędkości

5 marca 2018

Fakt jest faktem, kierowca jechał zbyt szybko w terenie zabudowanym. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydano na podstawie tego właśnie faktu - przekroczenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym, nic tu do rzeczy nie ma nieprawidłowo wypełnione pokwitowanie, czy niedopompowane opony radiowozu... Wstyd Panowie Kierowcy. Wstyd.  (…)

Przywrócenie cofniętego uprawnienia i obowiązujące procedury
Legislacja

Przywrócenie cofniętego uprawnienia i obowiązujące procedury

19 stycznia 2018

W sprawie prawidłowości zatrzymania prawa jazdy na podstawie prawomocnego wyroku sądu w kontekście decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami - występując w imieniu ministra infrastruktury i budownictwa - wypowiedział się Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w resorcie. 

Zakaz prowadzenia pojazdów kat. B dotyczy także innych kategorii
Legislacja 2

Zakaz prowadzenia pojazdów kat. B dotyczy także innych kategorii

5 lutego 2016

Odmowa zwrotu zatrzymanego dokumentu prawa jazdy na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami także w zakresie kategorii nieujętych wprost w orzeczonym przez sąd środku karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie jest karą...

Niepokoją uchylenia decyzji o zatrzymaniu praw jazdy
Legislacja 1

Niepokoją uchylenia decyzji o zatrzymaniu praw jazdy

26 listopada 2015

Niewiele, ale są. Informacje o coraz częstszych praktykach uchylania przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/godz. Przypomnijmy, że przepisy weszły zaledwie 18. maja. Pozwoliły na zatrzymanie prawa jazdy w sytuacji...

O braku możliwości wyboru ośrodka medycyny pracy
Legislacja

O braku możliwości wyboru ośrodka medycyny pracy

24 lutego 2015

Jaka jest podstawa zapisu określającego właściwość miejscową wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy - ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej - pyta poseł Antoni Bądek. Sprawa dotyczy zapisu wprowadzonego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie...

Wydawali zatrzymane prawo jazdy
Legislacja

Wydawali zatrzymane prawo jazdy

29 stycznia 2015

Policjanci z KPP w Biłgoraju wspierani przez funkcjonariuszy z KWP w Lublinie zatrzymali 23 osoby do prowadzonego śledztwa. 8 z podejrzanych usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej. Wśród nich jest 41-letni pracownik starostwa, który odpowiadał będzie za kierowanie grupą....

Luka w ustawie. Brakuje podstawy dla wydania decyzji o zatrzymaniu prawka
Legislacja

Luka w ustawie. Brakuje podstawy dla wydania decyzji o zatrzymaniu prawka

21 października 2014

(505-19) “Gazeta Prawna” zwraca uwagę na lukę prawną w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Otóż art. 135 ustawy nakazuje policjantowi zatrzymanie prawa jazdy w przypadku stwierdzenia, że kierujący przekroczył liczbę 24 punktów powszechnie nazywanych punktami karnymi....

5,6 tys. praw jazdy zatrzymano w okresie IV-VII 2014 r.
Statystyka

5,6 tys. praw jazdy zatrzymano w okresie IV-VII 2014 r.

17 sierpnia 2014

Jak podała Polska Agencja Prasowa od kwietnia do lipca policjanci zatrzymali już ponad 5,6 tys. praw jazdy za "rażące łamanie przepisów ruchu drogowego"; tylko w lipcu -1462. Według Komendy Głównej Policji przynosi to efekty; na polskich drogach jest bezpieczniej niż w pierwszym kwartale...

„Polityka” o życiu bez prawa jazdy
Legislacja

„Polityka” o życiu bez prawa jazdy

5 sierpnia 2014

W 2011 r. zdobyło prawo jazdy 558 tys. osób, w 2012 r. – 617 tys., a w 2013 r. 464 tys. (500-21) Tygodnik “Polityka” przywołuje statystyki, iż około 40% dorosłych Polaków żyje bez prawa jazdy. Powody różne np.: cena, ale też przekonania ekologiczne itd. Są...

Piraci drogowo masowo zdają egzaminy. To luka…
Legislacja 2

Piraci drogowo masowo zdają egzaminy. To luka…

6 marca 2014

Brak kolejek w WORD-ach i dziurawe przepisy powodują, że piratom drogowym prościej jest seryjnie zdawać egzaminy po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, niż wydawać większe pieniądze na szkolenia zbijające tylko 6 punktów – komentuje “Dziennik Gazeta Prawna”....

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym konstytucyjne
Legislacja

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym konstytucyjne

24 lutego 2014

W Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który po rozpoznaniu w dniach 20 grudnia 2012 r. i 12 lutego 2014 r. wniosku Prokuratora Generalnego w sprawie z badania zgodności art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do...

13. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy i „okres przekraczający rok”
Legislacja

13. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy i „okres przekraczający rok”

24 października 2013

(Fot.: PD@N 476-14) Kolejną zmianą tzw. doprecyzowującą w projekcie noweli ustawy o kierujących jest rozbieżność w brzmieniu przepisów art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 102 ust. 2 ustawy w zakresie okresu na jaki zostało zatrzymane prawo jazdy osobie, która podlega...

Fałszywy instruktor. Odebrane prawo jazdy
Legislacja

Fałszywy instruktor. Odebrane prawo jazdy

25 września 2013

(Fot.: PD@N 474-15 i 21) Złotoryjskie Starostwo Powiatowe wzywa kierowców do oddanie uprawnień do kierowania pojazdami. Spotkało to już ok. 200 osób. Dlaczego? Uczył ich Piotr O., niestety jak się okazało działalność była nielegalna, a instruktor był po prostu...

Trzy miesiące bez prawa jazdy
Legislacja 1

Trzy miesiące bez prawa jazdy

24 sierpnia 2013

Mariusz Wasiak, główny specjalista w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego KGP (Fot.: PD@N 431-1jm) Jak donosi portal Onet.pl w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji trwają prace nad rozporządzeniem wymierzonym przeciwko piratom drogowym. I tak...

Po przekroczeniu limitu punktów nie ma mowy o postępowaniu wyjaśniającym
Legislacja

Po przekroczeniu limitu punktów nie ma mowy o postępowaniu wyjaśniającym

10 maja 2013

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stwierdzający, iż kierowca, któremu zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych, nie może bronić się tym, że punkty dostał niesłusznie, a fotoradary działały nieprawidłowo. Rozpatrywano sprawę kierowcy, który...

Starosta zatrzyma też niemieckie prawo jazdy
Legislacja

Starosta zatrzyma też niemieckie prawo jazdy

13 kwietnia 2012

Przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym dotyczące zatrzymania prawa jazdy powinny mieć zastosowanie także do dokumentów wydanych przez inne państwo UE - uznał w swoim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: I OSK 1769/10). Wobec obywatela polskiego stale zamieszkującego w Polsce,...