Legislacja

A na przejazdach kolejowo-drogowych

28 listopada 2019

A na przejazdach kolejowo-drogowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Maszyniści pociągów nie będą trąbić przed najlepiej zabezpieczonymi przejazdami kolejowo-drogowymi – czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury. Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji – w zakresie stosowania sygnału Rp 1 „Baczność”.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Rozwiązywany problem to usunięcie niespójności przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (2015.1744 z późn. zm.) z projektowaną zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie warunków ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (2015.360 z późn. zm.) dotyczącą sygnału Rp 1 „BACZNOŚĆ” – w zakresie przepisów dotyczących tego sygnału, oraz wskaźników W6a i W6b. W dołączonej do projektu ocenie autorzy nowelizacji uzasadniają potrzebę zmian: - Poprawa standardu życia mieszkańców okolic przejazdów kolejowo-drogowych przez tymi przejazdami kolejowo-drogowymi i przejściami, które wyposażone sa w półsamoczynny lub samoczynny system przejazdowy powiązany lub uzależniony w urządzeniach stacyjnych zabezpieczający całą szerokość przejazdu lub przejścia. Z szacunków PKP PLK S.A. wynika, że dotyczyć to będzie ok. 750 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, ponadto zarządca infrastruktury planuje w wyniku działań inwestycyjnych zwiększać ich liczbę o ok. 100 rocznie.

W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? – Przewiduje się, że wejście w życie projektowanego rozporządzenia w perspektywie kilku lat przyczyni się zminiejszenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo drogowych i przejściach.

Projekt został udostępniony 27 listopada, resort rozpoczął uzgodnienia międzyresortowe, które mają zakończyć się po upływie 10 dni. (jm)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Maszyniści pociągów nie będą trąbić przed najlepiej zabezpieczonymi przejazdami kolejowo-drogowymi

Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji – w zakresie stosowania sygnału Rp 1 „Baczność”.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w tym zakresie, maszyniści pociągów byli zobowiązani podawać sygnał Rp 1 „Baczność” przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym, niezależenie od kategorii przejazdu, związanej z rodzajem wyposażenia przejazdu w urządzenia zabezpieczające. Skutkowało to stale narastającą liczbą skarg mieszkańców okolic linii kolejowych na uciążliwy hałas powodowany podawaniem przez maszynistów pociągów sygnału Rp 1 „Baczność” przed przejazdami kolejowo-drogowymi.

Nowelizacja zakłada, że maszyniści pociągów nie będą podawać sygnału Rp 1 „Baczność” przed najlepiej zabezpieczonymi przejazdami kolejowo-drogowymi, czyli wyposażonymi w półsamoczynny lub samoczynny system przejazdowy zabezpieczający całą szerokość przejazdu i powiązany z urządzeniami stacyjnymi lub uzależniony od nich, z wyjątkiem spostrzeżenia przez maszynistów sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Na początek nowe przepisy obejmą ponad 750 przejazdów kolejowo-drogowych, natomiast w związku z realizacją inwestycji ujętych w Krajowym Planie Kolejowym liczba przejazdów kolejowo-drogowych, które obejmą nowe przepisy, będzie się sukcesywnie zwiększać.

Najważniejszym celem tej zmiany jest poprawa standardu życia jak największej liczbie mieszkańców okolic skrzyżowań dróg kołowych z liniami kolejowymi poprzez sukcesywne eliminowanie uciążliwego hałasu trąbiących pociągów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa na tych skrzyżowaniach - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.