Legislacja

Baza zawiera 2661 pytań, 233 odrzucono - informuje Jerzy Szmit

23 września 2016

56adcb2171e287454da1c721addfc4591731f01f

Grupa posłów: Wojciech Bakun; Barbara Chrobak; Andrzej Kobylarz; Maciej Masłowski; Jarosław Porwich; Stefan Romecki; Paweł Skutecki; Paweł Szramka oraz Agnieszka Ścigaj w sierpniu zgłosiła zapytanie (oznaczone numerem 855) w sprawie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Prosili adresata – ministra infrastruktury i budownictwa -o wskazanie informacji dotyczących pytań stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy i pracy Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Konkretnie interesowała ich ilość pytań w obecnie obowiązującej bazie; struktura tych pytań; efekty ich weryfikacji i rekomendacji.

Wyjaśnień udzielił Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w resorcie. Po pierwsze informuje, że baza pytań egzaminacyjnych stosowana na egzaminie państwowym na prawo jazdy wszystkich kategorii oraz na pozwolenie na kierowanie tramwajem obejmuje obecnie 2661 pytań egzaminacyjnych zarówno podstawowych jak i specjalistycznych. W tym z podziałem na kategorie: Kategoria: AM - 1179 pytań, A1 - 1283 pytania, A2, 1282 pytania, A, 1286 pytań, B1 - 1286 pytań, B - 1865 pytań, C1 - 1336 pytań, C - 1350 pytań, D1 - 1330 pytań, D - 1339 pytań, T - 1239 pytań, pozwolenie na kierowanie tramwajem - 452 pytania. Zauważa, że większość pytań egzaminacyjnych może być zadana podczas egzaminu dla różnych kategorii prawa jazdy.

W 2015 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. przekazała do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 2894 pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła weryfikację przekazanych pytań egzaminacyjnych i zarekomendowała do zatwierdzenia 2661 pytań. Oznacza to, że 233 pytania egzaminacyjne uzyskały negatywną opinię komisji. I tu minister analizuje: “Należy mieć na względzie, że żadne z negatywnie zaopiniowanych pytań nie zostało odrzucone ze względów na błędy merytoryczne w pytaniu. Zadaniem komisji oprócz weryfikacji błędów merytorycznych było także wyeliminowanie pytań mogących w przyszłości wzbudzać potencjalne wątpliwości, pytań niewłaściwie sformułowanych pod względem językowym, pytań zbyt zawiłych, pytań zawierających mało czytelne filmy czy obrazy oraz pytań, których zakres tematyczny mieścił się w przepisach ustawy, ale wiedza nim sprawdzana nie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. To miało miejsce w przypadku ww. 233 pytań.”

(547-0)