Legislacja

Likwidacja ITD kwestią czasu

19 października 2016

Likwidacja ITD kwestią czasu
548 fot. J. Michasiewicz

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński odpowiadając na interpelację poselską w sprawie likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego, poinformował iż jeszcze w dniu 2 czerwca 2016 r. minister przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie – informacja opatrzona jest datą 7 października – projekt oczekuje na wpisanie do wspomnianego wykazu. I dalej czytamy: „przedmiotowy projekt zakłada likwidację Inspekcji Transportu Drogowego oraz rozdysponowanie realizowanych przez Inspekcję zadań pomiędzy inne funkcjonujące obecnie organy. Zgodnie z ww. projektem główne obowiązki związane z realizacją działań z zakresu kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego zostaną przekazane Policji. Powyższe wiąże się m.in. z przejęciem wyposażenia i infrastruktury związanej z kontrolą prędkości pojazdów oraz kontrolą transportu drogowego. Jednocześnie wspomniany projekt zawiera propozycje przepisów umożliwiających dotychczasowym pracownikom ITD kontynuowanie karier zawodowych w organach przejmujących poszczególne zadania ITD.” Czyli, likwidacja tylko kwestią czasu?