Legislacja

Chcą zniesienia obowiązku samooskarżania w postępowaniu o wykroczenia

20 października 2016

Chcą zniesienia obowiązku samooskarżania w postępowaniu o wykroczenia
28. posiedzenie Sejmu RP (20.10.2016). Fot. K. Białoskórski (548-91)

Drugiego dnia 28. posiedzenia Sejmu RP wśród podjętych sejmowych prac nad projektami ustaw i uchwał, posłowie debatowali nad zniesieniem obowiązku samooskarżania przez świadka w postępowaniu o wykroczenia. Taka propozycja znalazła się wprzedłożonym przez Komisję do Spraw Petycji projekcie zmian w Kodeksie postępowaniakarnego( (druk nr 815). Komisja proponuje, by świadek mógł uchylić się od odpowiedzi na pytanie także w sytuacji, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. Obowiązująca procedura przewiduje taką możliwość wyłącznie w odniesieniu do przestępstw i przestępstw skarbowych. Przypomnijmy, iż w obecnym stanie prawnym osoba zeznająca w charakterze świadka ma prawo  uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. W uzasadnieniu do projektu znajdujemy podsumowanie dotyczące zakresu zmian, jakie przyniesie ustawa: Jej skutki społeczne są bardzo ważne – nikt nie będzie jużstawiany w sytuacji przymusowej, w której musiałby albo zeznawać nieprawdę lub zatajać prawdę, albo też zeznając prawdę, obciążać siebie lub osobę najbliższą. W imieniu komisji projekt uzasadni poseł Jerzy Jachnik.