Legislacja

Jaka powinna być blokada alkoholowa

14 lipca 2016

Rządowe Centrum Legislacji w wykazie aktów oczekujących na publikację umieściło rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej. Planowana publikacja – najpóźniej 21 lipca br. 

Słowa kluczowe alkohol blokada alkoholowa