Legislacja

Nowelizacja zasad przeprowadzania badań technicznych

11 lipca 2016

Sygnowane datą 12 lipca podano do wiadomości na stronach RCL projekt rozporządzenia ministra Infrastruktury i Budownictwa nowelizujące rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.