Legislacja

Już wiemy! Komisja Infrastruktury rozpocznie oczekiwane procedowanie tzw. korytarza życia i jazdy na suwak

7 października 2019

Już wiemy! Komisja Infrastruktury rozpocznie oczekiwane procedowanie tzw. korytarza życia i jazdy na suwak
Sejm RP. Planowane posiedzenie Komisji Infrastruktury. 15 października 2019 r. [kliknij]

Komisja Infrastruktury, która jeszcze 11 września br. rozpatrzyła sprawozdanie ze swojej 4. letniej działalności, w dniu 15 października będzie debatowała nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jest szansa, aby Sejm jeszcze w tej kadencji uchwalił przepisy dot. jazdy na suwak i dot. tworzenia korytarza życia.

Jeszcze kilka dni pytaliśmy: „Czy uda się?”. Nasza wątpliwość dotyczyła procedowania jeszcze w VIII kadencji Sejmu RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3828), tak oczekiwanej nowelizacji doprecyzowującej przepisy dotyczące tzw. korytarza życia i jazdy na suwak. Przypominaliśmy, iż posłowie spotkają się już tylko 15 i 16 października br. w trybie przerwanego 86. posiedzenia Sejmu rozpoczętego 11 września. Dziś już możemy poinformować, iż procedowane rozpocznie się. Na dzień 15 października zaplanowane zostało - tę informację podano do publicznej wiadomości - posiedzenie Komisji Infrastruktury. O godzinie 9.30 - czyli przed posiedzeniem plenarnym - komisja pochyli się nad przywołanym projektem, będzie to pierwsze czytanie zaproponowanej ustawy. Uzasadniającym będzie Minister Infrastruktury.

Co dalej? Dalej zmiana porządku obrad posiedzenia plenarnego, kolejne czytania, głosowanie, przesłanie uchwalonej ustawy do Senatu, tam podobnie tryb ekspresowy, podpis prezydenta, publikacja i tak jest szansa, aby z dniem 1 listopada br. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. jazdy na suwak, a z 1 stycznia 2020 - przepisy dotyczące tzw. korytarza życia. (jm)