Legislacja

„Suwak” najwcześniej od 1 listopada br., „korytarz życia” 60 dni później, jednak…

4 października 2019

„Suwak” najwcześniej od 1 listopada br., „korytarz życia” 60 dni później, jednak…
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, podsumujmy – tzw. jazda na suwak od 1 listopada 2019 r., natomiast „korytarz życia” – 60 dni później, jednak pod warunkiem, iż projekt ustawy zostanie uchwalony 15 października, i dalej procedowany w trybie ekspresowym (grafika - Grupa IMAGE) [kliknij]

W mediach – niestety nie tylko społecznościowych – krążą informacje, iż od 1 października br. obowiązuje nowy zapis kodeksowy dotyczący tzw. korytarza życia. Nic bardziej mylnego. Jest możliwe, że będzie to dzień pierwszy listopada br. i odpowiednio 1 stycznia 2020. Jednak…

Nadal to projekt ustawy. Przypomnijmy te niezwykle ważne i oczekiwane zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dopiero 5 września br. zostały zaakceptowane na posiedzeniu rządu, następnie – 16. września projekt trafił do Sejmu, tu 27. Tego samego miesiąca skierowano do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. Najbliższe i ostatnie w tej kadencji Sejmu posiedzenie zaplanowane na 15 i 16 października (kontynuacja 86. posiedzenia). Czyli w dniach 15-16 powinny odbyć się trzy czytania projektu, następnie uchwalenie, przesłanie do Senatu, tu procedowanie np. bez uwag, uchwalenie, podpis Prezydenta, publikacja. Jedynie w takim trybie możliwe jest, aby ustawa zgodnie z projektem – weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r. Jednak z wyjątkiem jej art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Tak więc tzw. jazda na suwak mogłaby obowiązywać z dniem 1 listopada, natomiast tzw. korytarz życia po upływie 60 dni – czyli 1 stycznia 2020.

Czy uda się? Trudno powiedzieć, posłowie zajęci kampanią wyborczą. Interesujący nas rządowy projekt (druk nr 3828). ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie jest ujęty ani w porządku obrad Komisji Infrastruktury, ani porządku obrad 86. Posiedzenia Sejmu. Oczywiście może to zostać zmienione w każdym momencie. Pamiętajmy jednak, że będzie to ostatnie posiedzenie, następne to już posiedzenia Sejmu IX kadencji i procedowanie od nowa.

Pamiętajmy o… W obowiązującym stanie prawnym mamy zasadę zapisaną w art. 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: „Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.” Mamy też art. 97 Kodeksu wykroczeń: „Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.” A ponad wszystko w większości ludzie stosują te zasady, to element ich kultury jazdy – ocenia nasz ekspert Mariusz Wasiak. Oczywiście spotykamy na drodze tzw. szeryfów, a może im należałoby także w tym wypadku zabierać uprawnienia np. na trzy miesiące i więcej? Może tu potrzebne wyodrębnione wykroczenie i jego egzekwowanie.

Pamiętajmy o tych zasadach czekając na doprecyzowanie prawa. (jm)