Legislacja

Nowela w sprawie uprawnień instruktorów i wykładowców

10 czerwca 2017

Nowela w sprawie uprawnień instruktorów i wykładowców
Pojazd egzaminacyjny na kat. prawa jazdy C+E (fot. WORD Warszawa)

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

To nowela obowiązującego rozporządzenia wydanego 7 października 2016 r. W rozdziale omawiającym egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców wprowadzono nowy przepis dotyczący właśnie egzaminu. Określono, iż w stosunku do:

kandydata na instruktora lub instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E - egzamin składa się z części pierwszej i trzeciej; kandydata na wykładowcę lub wykładowcy - egzamin składa się z części pierwszej i drugiej; kandydata na wykładowcę lub wykładowcy w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E - egzamin składa się z części pierwszej; kandydata na instruktora lub instruktora posiadającego uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem - egzamin składa się z części trzeciej.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i trzeciej części egzaminu. Dla pozostałych grup kandydatów. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i drugiej części egzaminu (tu jednak z zastrzeżeniem). W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu itd. Ustawodawca zmienił także tabelę wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu dodając nowy zakres egzaminu: „Prawo jazdy kategorii B+E, C+E i D+E. Opłatę za część pierwszą egzaminu ustalono na 50 zł, natomiast za część trzecią 260 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2017 r. (jm)