Legislacja

O czasowym wycofaniu z ruchu motocykli i quadów, też o szkoleniu motocyklistów

29 stycznia 2018

O czasowym wycofaniu z ruchu motocykli i quadów, też o szkoleniu motocyklistów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Sejmie w dniu 25 stycznia br. obradował Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców. Omawiano możliwość czasowego wyrejestrowania motocykli i quadów lub wykupienia ubezpieczenia OC tylko okresowo. Nieobecny w obradach był przedstawiciel resortu infrastruktury. Przypadki rejestracji czasowej reguluje ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Przypadki dotyczą pojazdów historycznych, pojazdów rolniczych i komisów samochodowych oraz pojazdów zagranicznych. I te wypadki mogą wg ustawy być uznane za przypadki szczególne i tu prawo dozwala przyjęcie rejestracji na okres krótszy niż 12 miesięcy, jednak nie mniej niż 30 dni. Uwarunkowania, także prawne, trzeba tutaj rozpatrywać bardzo precyzyjnie - mówiono podczas obrad. Omawiany projekt dotyczy tylko pomysłu wyrejestrowania czasowego tylko zawężonego wykazu pojazdów, a tu: motocyklistów i quadowców, które około pół roku nie uczestniczą w ruchu. Podnoszono, iż problem ma dotyczyć poszerzenia katalogu pojazdów jednak czasowo wycofanych z ruchu - to około 7,5% takich pojazdów - z ruchu. Mówcy zwracali uwagę, iż może tu zdarzyć się iż rozszczelnienie obowiązujących przepisów może doprowadzić do sytuacji, że na drogach pojawi się coraz więcej pojazdów bez ubezpieczeń. Jednak człowiek musi odpowiadać za swój pojazd - podkreślano.

Kolejnym tematem posiedzenia Zespołu będzie kwestia szkolenia motocyklistów, doskonalenia techniki jazdy, jazdy bez uprawnień. Co powinno być wówczas powiedziane? Napiszcie: tygodnik@prawodrogowe.pl – prześlemy do wiadomości Zespołu. (jm)