Legislacja

Kolejny resort w sprawie tzw. korytarzy życia

30 stycznia 2018

Kolejny resort w sprawie tzw. korytarzy życia
Kierowcy, którzy znajdują się na lewym pasie, już w chwili zbliżania się do korka, niezależnie od przyczyny powstania zatoru, zjechać maksymalnie na lewo, a ci z pasa prawego, ewentualnie również środkowego lub środkowych - na prawo, nawet jeżeli miałoby oznaczać to konieczność zajęcia pasa awaryjnego. YouTube: „WZOROWY KORYTARZ RATUNKOWY - OSP Dziekanów Polski alarmowo do interwencji przez zakorkowaną trasę (kliknij)

Problem korytarzy życia na autostradach i drogach ekspresowych podniesiony został przez grupę posłów: Paweł Grabowski, Paweł Skutecki, Nortert Kaczmarczyk, Paweł Szramka. Ich ocena zachowań kierowców w sytuacji zagrożenia życia brzmi: - Niestety, Polakom nadal brakuje wiedzy w tym zakresie, a co za tym idzie umiejętności. Dobitnie obrazuje to przykład tragicznego wypadku, do którego doszło na autostradzie w okolicach Wrocławia. Kierowcy opuszczając auta i przyglądając się zdarzeniu wytworzyli korek, uniemożliwiający przejazd, przez co straż pożarna musiała pozostawić pojazd 400 m od miejsca wypadku i udać się tam na pieszo. Pomimo tego, że pojazdy uprzywilejowane mają pierwszeństwo, wielu kierowców nie wie w jaki sposób umożliwić im przejazd. To istotne, gdyż szacuje się, że dzięki korytarzom życia można skrócić czas dojazdu pojazdów ratunkowych na miejsce zdarzenia aż o 8 minut. Jak problem rozwiązują inne kraje? Otóż m.in. w Niemczech, Austrii czy Czechach, przy drogach ustawiono specjalne znaki informacyjne, które pokazują kierowcom jak mają się zachować. Tamtejsze uregulowania przewidują także sankcje, tu w Niemczech - 320 euro. Jakie rozwiązania proponuje Ministerstwo w zakresie tego problemu? Czy planowane jest wprowadzenie mandatów? Czy rozważane jest podjęcie kampanii edukacyjnej? Jakie są statystyki dotyczące liczby ofiar śmiertelnych w wyniku nieudzielenia działań ratowniczych na czas? -  pytają posłowie.

Resort spraw wewnętrznych i administracji. Odpowiadający sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński poinformował, iż kwestie dotyczące tzw. korytarzy życia są m.in. przedmiotem prac analitycznych Zespołu ekspertów do spraw opracowania koncepcji zmian w przepisach bezpieczeństwa ruchu drogowego, utworzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu: 1) przeprowadzenia analizy faktycznej i prawnej problemów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2) identyfikacji potrzeb zmian w przepisach prawa z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3) przygotowania koncepcji oraz rekomendacji zmian przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po przedstawieniu wyników prac ww. Zespołu zostanie podjęta decyzja w zakresie ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych. Wyjaśnił także, iż resort nie dysponuje danymi statystycznymi dotyczącymi liczby osób zmarłych wskutek opóźnień podczas działań ratowniczych.

Resort infrastruktury. Jesienią ubiegłego roku także resort infrastruktury informował, iż dokona analizy regulacji prawnych w zakresie korytarzy życia, które funkcjonują w państwach o wyższym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W oparciu o wnioski z tej analizy, zostanie ustalona potrzeba podjęcia ewentualnych działań legislacyjnych w celu uzupełnienia przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Minister zauważyła, że ewentualne wprowadzenie zmian zaostrzających kary dla kierowców utrudniających służbom ratunkowym dojazd do miejsca wypadku może nastąpić w drodze nowelizacji Kodeksu wykroczeń i Kodeksu karnego. Zapowiedziano także analizę możliwości podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej na temat zachowań na autostradach i drogach ekspresowych.

Czekamy na analizy i dalsze działania! (jm)