Legislacja

Obowiązkowe elementy bezpieczeństwa nowych pojazdów. Rozporządzenie Rady UE

12 listopada 2019

Obowiązkowe elementy bezpieczeństwa nowych pojazdów. Rozporządzenie Rady UE
Rada Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z dnia 8.11.2019 w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeń Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 [KLIKNIJ] (grafika – Rada Europejska materiały prasowe)

Od połowy 2022 r. wszystkie nowe pojazdy silnikowe, które trafią na rynek Unii Europejskiego, będą musiały być wyposażone m.inn.: w system inteligentnego dostosowania prędkości, monitoring senności i uwagi kierowcy oraz wykrywania obiektów przy cofaniu. W sumie ma tyć to około 30 systemów bezpieczeństwa. Obok aut osobowych przepisy będą dotyczyły także ciężarówki, autobusy, dostawcze, sportowo-użytkowe.

Rozporządzenie. W miniony piątek przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej przyjęli rozporządzenie w tej sprawie - w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeń Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166. Celem wydanych przepisów jest dalsza poprawa bezpieczeństwa na europejskich drogach. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 30 miesięcy po wejściu w życie. Data rozpoczęcia stosowania niektórych regulacji o bezpieczeństwie została dodatkowo odroczona, tak aby producenci samochodów mogli wprowadzić stosowne zmiany w projektowanych i produkowanych pojazdach. Komisja będzie mogła aktualizować nowe specyfikacje w świetle rozwoju technologicznego. Czyli łatwo będzie mogła przygotowywać szczegółowe przepisy np. dalej poprawiające bezpieczeństwo pojazdów i kierowców oraz innych użytkowników dróg, pojazdów napędzanych wodorem lub innymi paliwami czy pojazdów zautomatyzowanych.

Obowiązkowe systemy wspomagające. Na liście obowiązkowych znalazło się około 30 systemów - elementów bezpieczeństwa umieszczono tam: inteligentne dostosowanie prędkości, ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon, systemy ostrzegania monitorujące senność i uwagę kierowcy, zaawansowane systemy wykrywania rozproszenia uwagi kierowcy, awaryjne sygnały stopu, systemy wykrywania obiektów przy cofaniu, rejestratory danych na temat zdarzeń czy systemy monitorowania ciśnienia w oponach. Samochody osobowe i samochody dostawcze będą musiały mieć dodatkowe zaawansowane elementy bezpieczeństwa, takie jak: systemy hamowania awaryjnego, systemy utrzymywania pojazdu na pasie ruchu w nagłych sytuacjach oraz zwiększone strefy zabezpieczenia przed uderzeniem głową, mogące złagodzić obrażenia podczas kolizji z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego na przykład pieszymi i rowerzystami. Ciężarówki i autobusy będą podlegać ogólnym wymogom i istniejącym systemom, na przykład systemowi ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i zaawansowanemu systemowi hamowania awaryjnego. Ponadto, będą musiały być projektowane i konstruowane w taki sposób, by znacznie zmniejszyć martwe pola wokół pojazdu. Trzeba je też będzie wyposażać w zaawansowane systemy wykrywania pieszych i rowerzystów znajdujących się w pobliżu. (jm)

* * *

Rada Europejska – Komunikat prasowy:

Bezpieczniejsze samochody w UE

Od połowy 2022 r. wszystkie nowe samochody wprowadzane na rynek unijny będą musiały być wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W marcu Rada osiągnęła porozumienie z Parlamentem Europejskim, a dziś przyjęła rozporządzenie o ogólnym bezpieczeństwie pojazdów silnikowych oraz ochronie osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Chce w ten sposób znacznie zmniejszyć liczbę zabitych w wypadkach drogowych.

Nowe przepisy pomogą nam ograniczyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i poważnych obrażeń ponoszonych w ich wyniku. Zwiększą też konkurencyjność europejskich producentów samochodów na rynku światowym - Timo Harakka, fiński minister zatrudnienia.

Ponieważ poprzednie przepisy w tej sprawie zostały przyjęte dziesięć lat temu, nowe rozporządzenie ma ożywić unijne działania na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Jest ono pierwszym aktem, który dotyczy także niechronionych użytkowników dróg, takich jak piesi i rowerzyści.

Zgodnie z nowymi przepisami we wszystkich pojazdach silnikowych (w tym ciężarówkach, autobusach, samochodach dostawczych i sportowo-użytkowych) będą musiały działać następujące elementy bezpieczeństwa:

- inteligentne dostosowanie prędkości

- ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon

- systemy ostrzegania monitorujące senność i uwagę kierowcy

- zaawansowane systemy wykrywania rozproszenia uwagi kierowcy

- awaryjne sygnały stopu

- systemy wykrywania obiektów przy cofaniu

- rejestratory danych na temat zdarzeń

- systemy monitorowania ciśnienia w oponach.

Samochody osobowe i samochody dostawcze będą musiały mieć dodatkowe zaawansowane elementy bezpieczeństwa, takie jak:

- zaawansowane systemy hamowania awaryjnego

- systemy utrzymywania pojazdu na pasie ruchu w nagłych sytuacjach

- zwiększone strefy zabezpieczenia przed uderzeniem głową mogące złagodzić obrażenia podczas kolizji z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego np. pieszymi i rowerzystami.

Ciężarówki i autobusy nie tylko będą podlegać ogólnym wymogom i istniejącym systemom (np. systemowi ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i zaawansowanemu systemowi hamowania awaryjnego), lecz także będą musiały być projektowane i konstruowane w taki sposób, by znacznie zmniejszyć martwe pola wokół pojazdu. Trzeba je też będzie wyposażać w zaawansowane systemy wykrywania pieszych i rowerzystów znajdujących się w pobliżu.

Ponadto rozporządzenie umożliwi Komisji przyjmowanie szczegółowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pojazdów napędzanych wodorem i pojazdów zautomatyzowanych. Mówiąc ogólniej, Komisja będzie mogła aktualizować nowe specyfikacje w świetle rozwoju technologicznego.

Rozporządzenie aktualizuje obowiązujące już przepisy o bezpieczeństwie pojazdów zawarte w rozporządzeniu (WE) 661/2009 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa i rozporządzeniu (WE) 78/2009 w sprawie bezpieczeństwa pieszych.

Co dalej? Rozporządzenie zacznie obowiązywać 30 miesięcy po wejściu w życie. Data rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów o elementach bezpieczeństwa została dodatkowo odroczona, tak aby producenci samochodów mogli dostosować się do nowych wymogów.

Kontekst. Rozporządzenie należy do trzeciej części pakietu „Europa w ruchu”, którą Komisja przedstawiła w maju 2018 r. Pakiet ma zapewnić sprawne wprowadzenie bezpiecznego, ekologicznego i zautomatyzowanego systemu mobilności.

Więcej informacji o innych wnioskach ustawodawczych z tego pakietu:

- rozporządzenie o normach emisji CO2 dla ciężarówek, przyjęte 13 czerwca;

- dyrektywa o zarządzaniu infrastrukturą drogową, przyjęta 7 października.

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z dnia 8.11.2019 w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeń Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166;

Rada Unii Europejskiej - Komunikat prasowy: Zmniejszenie emisji: Rada przyjmuje normy CO2 dla ciężarówek 

Rada Unii Europejskiej - Komunikat prasowy: Bezpieczniejsze drogi: UE zaostrza przepisy o zarządzaniu infrastrukturą