Legislacja

Zmieniony KPA

1 czerwca 2017

Zmieniony KPA
Ministerstwo Rozwoju - „Nowelizacja KPA. Czego dotyczą zmiany i jak je stosować?”

Z dniem 1 czerwca 2017 r. w życie weszła nowela Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany opracowane w ramach pakietu „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Realizowane w ten sposób cele m.inn.: przyspieszenie postępowań administracyjnych; wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami; zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa. Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju tak tłumaczył zmiany: Długość trwania postępowań to od wielu lat jeden z podstawowych problemów naszej administracji. Blisko 80 proc. przedsiębiorców w przeprowadzonym niedawno badaniu PARP wskazało na ten problem. Ale dotyczy on wszystkich obywateli. Postanowiliśmy więc ustalić przyczyny przedłużających się postępowań. Jak mówił minister, okazało się, że jedną z nich jest zbyt częste wydawanie przez organy administracji decyzji kasatoryjnych, czyli uchylających decyzję i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. W urzędach trwają szkolenia pracowników. Ministerstwo Rozwoju opracowało broszurę informacyjną – poradnik opisujący nowo wprowadzone zasady i instytucje. (jm)