Przegląd prasy

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy'2017

2 czerwca 2017

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy'2017

W Warszawie dnia 2 czerwca 2017 odbędzie się ogólnopolski Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy’2017. Ta debata będzie odbywała się pod hasłem „PRAWO – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – SUKCES”. Jej celem jest omówienie najistotniejszych problemów środowiska tj.: społecznej, kulturowej, wychowawczej i zawodowej misji; nauczycieli jazdy; najważniejszych problemów prawnych, ekonomicznych i metodologicznych; wpływu poziomu szkolenia kierowców na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, przy patronacie metodycznym Instytutu Transportu Samochodowego, przy wsparciu Polskiego Klastra Edukacyjnego i przy partnerskim udziale Automobilklubu Polski, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie; Przemysłowego Instytutu Motoryzacji; Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Partnerem strategicznym jest oficyna edukacyjna Grupa IMAGE.

Do debaty zaproszeni zostali instruktorzy i wykładowcy szkół jazdy z całego kraju, eksperci bezpieczeństwa ruchu, metodycy, pracownicy nauki, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Swój udział zapowiedzieli Goście: posłowie na Sejm RP; przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przedstawiciele instytucji i organizacji branżowych.

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym

Źródła Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym L-INSTRUKTOR - KONGRES INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY 2017 PRAWO DROGOWE@NEWS. Wyszukiwarka: KONGRES INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY