Legislacja

Pierwsze czytanie zmian do kodeksu karnego

9 lutego 2017

Pierwsze czytanie zmian do kodeksu karnego
(Fot. Rafał Zambrzycki)

Posłowie zajęli się w pierwszym czytaniu rządowymi propozycjami zmian w przepisach karnych (druk nr 1231), których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rząd proponuje m.in. zaostrzenie kar dla kierowców powodujących poważne wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wydłużone też mają być m.in. okresy przedawnienia wykroczeń. Projekt przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. Będzie on dalej procedowany w Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zawiera także zapewnienie możliwości skutecznego i rzeczywistego stosowania przez organy procesowe reakcji karnej w sprawach o wykroczenia poprzez wydłużenie terminów przedawnienia karalności tych czynów; wprowadzenia nowego typu czynu zabronionego jako przestępstwo - ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez funkcjonariusza organu uprawnionego do kontroli ruchu drogowego (kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych); podniesienia dolnej kary pozbawienia wolności do 2 lat w stosunku do sprawcy, który spowoduje w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wypadek, następstwem którego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.

Słowa kluczowe kodeks karny pijani kierowcy