Legislacja

Wreszcie jest projekt zmian w taryfikatorze mandatów

16 marca 2017

Wreszcie jest projekt zmian w taryfikatorze mandatów
(Fot. Grupa IMAGE)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (nr wykazu 121). Dokument skierowano do uzgodnień międzyresortowych. Projekt ma na celu wyłącznie dostosowanie rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Poz. 1624 oraz z 2015 r. poz. 506) tj. tzw. taryfikatora mandatów karnych do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 591), w zakresie określenia wykroczeń związanych z przewozem dzieci i nie przewiduje żadnych podwyżek wysokości grzywien. Grzywna nałożona mandatem karnym za wykroczenia związane z przewożeniem dzieci w samochodach niezgodnie z obowiązującymi przepisami będzie wynosiła, tak jak obecnie, 150 zł.

Projekt ma charakter wyłącznie dostosowawczy, więc nie wymaga konsultacji publicznych. (jm)