Legislacja

Szczegóły o pracy ITD

12 marca 2017

Szczegóły o pracy ITD
(Fot. J. Michasiewicz)

Minister Andrzej Adamczyk potwierdził fakt, iż służba ta pozostaje na polskich drogach. O szczegóły jej funkcjonowania zapytał poseł Paweł Lisiecki (zapytanie nr 1955). - By ocenić efektywność pod względem ekonomicznym Inspekcji Transportu Drogowego bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania: Jaka była liczba zatrudnionych urzędników przez Inspekcję Transportu Drogowego w latach 2013-2016 z podziałem na poszczególne lata? oraz - Jakie były przychody osiągnięte przez Inspekcję Transportu Drogowego w latach 2013-2016 z podziałem na poszczególne lata?

Odpowiadając w imieniu resortu infrastruktury, podsekretarz stanu Jerzy Szmit poinformował o stanie zatrudnienia w GITD oraz w WITD w latach 2013-2016:

Stan zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowegow latach 2013-2016

GITD oraz WITD

2013

2014

2015

2016

Zatrudnienie ogółem wg stanu na 31 grudnia

1506,5

1538,5

1530

1507,5

Kolejna informacja dotyczy wysokości wpływów z kar administracyjnych oraz mandatów karnych nałożonych przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w latach 2013 - 2016.

Wpływy z kar administracyjnych oraz mandatów karnych nałożonych przez pracowników GITD oraz WITD w latach 2013-2016 (w zł)

GITD oraz WITD

2013

2014

2015

2016

Grzywny w drodze mandatu karnego

100 644 719,30 

133 515 562,51 

91 539 755,97 

118 653 844,76 

Kary w drodze decyzji administracyjnej

62 534 598,56 

66 663 179,82 

66 205 238,64 

62 716 727,60 

Suma

163 179 317,86 

200 178 742,33 

157 744 994,61 

181 370 572,36 

(jm)