Legislacja

Podwyższona stawka badań psychologicznych kierowców

22 kwietnia 2024

Podwyższona stawka badań psychologicznych kierowców
(graf. PIXABAY)

W Wykazie prac legislacyjnych z wniosku ministra zdrowia pod numerem MZ 1600 umieszczono Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy [kliknij]. Przywołanym źródłem jest art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622).

Z Oceny skutków regulacji dowiadujemy się, iż wprowadzone zmiany w § 13 w pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (2022.165), dotyczą aktualizacji opłat za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które obecnie wynoszą odpowiednio po 150 zł. i są nieadekwatne do kosztów ich przeprowadzania. Zaproponowano, aby stawka dotyczyła kwoty 200 zł. Tę wielkość uznano za zgodną z rzeczywistym kosztem ich przeprowadzania, uwzględniającą zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, a to zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących.

Nie były prowadzone prekonsultacje dotyczące propozycji zmian przywołanego rozporządzenia. Projekt zostanie przesłany do opiniowania i konsultacji publicznych z 30-dniowym terminem na zgłaszanie uwag, do pięćdziesięciu podmiotów. (jm)