Legislacja

Posłowie poparli nowelizację dot. tzw. korytarza życia i jazdy na suwak

16 października 2019

Posłowie poparli nowelizację dot. tzw. korytarza życia i jazdy na suwak
Jerzy Polaczek, przewodniczący Komisji Infrastruktury, poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3828 i 2834). Sejm RP - ITV Sejm - Transmisja posiedzenia plenarnego dn. 15.10.2019 [kliknij] (fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki)

W dniu wczorajszym podczas trwającego ostatniego posiedzenia Sejmu VIII kadencji rozpoczęto procedowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3828 i 3834). Ustawa doprecyzowująca przepisy dotyczące tzw. korytarza życia oraz tzw. jazdy na suwak, albowiem choć przepisy istnieją wciąż wydają się właśnie mało precyzyjne. - Przepis aktualny nie definiuje wprost obowiązku, a tym bardziej sposobu tworzenia korytarza życia - uzasadniał poseł sprawozdawca. Posłowie projekt poparli.

Cele ustawy. Ten długo oczekiwany akt doprecyzowuje regulacje wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego. A dokładnie skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych do miejsc występowania zdarzenia drogowego, a co za tym idzie zwiększenie szans na przeżycie ofiar wypadku. Kolejnym celem jest zmniejszenie zatorów drogowych w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, w sytuacji gdy jeden z nich kończy się. Zmiany zachowań uczestników ruchu drogowego.

Pierwsze czytanie. Sejmowa Komisja Infrastruktury w trakcie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy - Prawo o ruchu drogowym jednogłośnie przegłosowała ustawę z poprawką, aby przepisy dotyczące tzw. korytarza życia zaczęły obowiązywać nie jak to było pierwotnie zaproponowane „1 listopada” a w to miejsce „po 21 dniach od dnia ogłoszenia”. - Z uwagi na kalendarz prac parlamentarnych obecnej kadencji, konieczność zapewnienia odpowiednich terminów na dokonanie tych czynności, w szczególności zapewnienie panu prezydentowi podpisania ustawy w konstytucyjnym terminie, proponuję rezygnację z propozycji wejścia w życie ustawy na dzień 1 listopada i wprowadzenie nowego terminu 21 dni od ogłoszenia - uzasadniał przewodniczący Komisji Infrastruktury Jerzy Polaczek. Dodajmy, iż regulacje dotyczące tzw. jazdy na suwak mają wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Konieczność nowelizacji ustawy uzasadniał wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wskazywał, prawidłowo utworzony tzw. korytarz życia to zwiększenie o 40% szansy na przeżycie ofiary wypadku drogowego, a także nawet o 50% mniejsze zatory drogowego w przypadku przepisów tzw. jazdy na suwak. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informował, iż zaplanowane akcje edukacyjne i informacyjne już trwają. A tu np. kampania pt. „Życie ma pierwszeństwo”.

Członkowie Komisji Infrastruktury nie mieli uwag, że projekt powinien zostać poparty.

Posiedzenie plenarne. W trakcie planarnego 86. kontynuowanego posiedzenia Sejmu, poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek przedstawił sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3824). Następnie w imieniu klubów i kół poselskich wygłoszono 5-minutowe oświadczenia. Poseł Cezary Grabarczyk zaapelował o współdziałania przy wdrażaniu uchwalonych przepisów. Adresował go do nauczycieli szkół, do organizacji pozarządowych, ale też do przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. - To zadanie dla tych wszystkich, którzy prowadzą szkoły nauki jazdy, bądź doskonalenia jazdy. - Apel - zróbcie wszystko co w waszej mocy, żeby te przepisy jak najszybciej dotarły do świadomości kierowców. Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w imieniu ministra Andrzeja Adamczyka poinformował, iż państwowe testy egzaminacyjne na prawo jazdy zostaną uzupełnione o nowe przepisy.

Projekt ustawy został zaopiniowany pozytywnie, trzecie czytanie odbędzie się w toku głosowań. Wysoce prawdopodobne, iż nowelizacja ustawy zostanie uchwalona w dniu dzisiejszym. (jm)