Legislacja

Rowerzyści na międzynarodowych szlakach rowerowych nieco inaczej

20 sierpnia 2018

Rowerzyści na międzynarodowych szlakach rowerowych nieco inaczej
Dodatkowe znaki pionowe. Dodatkowe znaki szlaków rowerowych skreślone z dniem 6 sierpnia 2018 r. W lewym górnym rogu foto odpowiednio znak R-2 „szlak rowerowy międzynarodowy” i znak R-2a „zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego (fot. Jolanta Michasiewicz, grafika Piotr Wagner)

Z dniem 7 sierpnia 2018 r. obowiązuje zmiana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2001.170.1393). Nowelizacja ta wprowadzona z kolei rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2013.890). Właśnie w tym akcie zapisano przepis, iż część zmian weszła w życie 5 lat od dnia ogłoszenia tj. obowiązuje z 7 sierpnia 2018 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły szlaków rowerowych i ich oznaczeń, krajowych lokalnych, ale też międzynarodowych. I właśnie dwa znaki pionowe dodatkowe znaki szklaków rowerowe tj. R-2 „szlak rowerowy międzynarodowy” i drugi R-2a „zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego” oznaczające dotychczas odpowiednio przebieg szlaku rowerowego międzynarodowego o numerze wskazanym na znaku, zostają uchylone, ustawodawca skreślił także rysunki je oznaczające. Dodamy, iż tym samym rozporządzeniem wprowadzone zostały w 2013 r. (i po 14. dniach zaczęły obowiązywać) znaki i ich wzory: R-4 „informacja o szlaku rowerowym”, R-4a „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego”, R-4b „zmiana kierunku szlaku rowerowego”, R-4c „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”, R-4d „drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość” też R-4e „tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego”. (jm)

  Znaki R2 i R2a