Legislacja

Komisja Infrastruktury jednomyślna w sprawie trójkołowców

13 września 2018

Komisja Infrastruktury jednomyślna w sprawie trójkołowców
W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących postawy posłowie dowodzą, że technika jazdy trójkołowcem jest bliższa poruszaniu się autem niż klasycznym motocyklem. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Podczas obrad Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1654). Uzasadnienie przedstawił poseł Paweł Szramka.

Parlamentarzyści wrócili z wakacji. W trakcie zaplanowanego posiedzenia Komisji Infrastruktury, posłowie bez uwag i jednogłośnie rozpatrzyli i przyjęli projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1654). Rząd w swoim stanowisku poparł zmianę w ustawie, choć zgłosił wątpliwość co do zapisu o całkowitym bezpieczeństwie udziału trójkołowców w ruchu drogowym. Pełen tekst – poniżej. Posłem sprawozdawcą wyznaczono przewodniczącego komisji, posła Bogdana Rzońcę. Posiedzenie trwało 12 minut. Po ponad roku od chwili, gdy projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury, projekt trafi do kolejnego czytania. Czy zakres pojazdów dostępnych dla właścicieli prawa jazdy kat. B zwiększy się? Oczywiście tego wiedzieć nie możemy. Jednak podjęta decyzja ucieszy wielu potencjalnych użytkowników trójkołowców, w tym przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Uwaga uprawnienie ma dotyczyć posiadaczy prawa jazdy od co najmniej 3 lat. (jm)

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1654)

         Celem projektu ustawy jest wprowadzenie możliwości poruszania się motocyklem trójkołowym dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A.

         W ocenie projektodawców zmiany zaproponowane w projekcie ustawy zwiększą ilość użytkowników motocykli trójkołowych, a w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, które nie mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii A ze względów zdrowotnych. Projektowana ustawa przyniesie również wzrost sprzedaży motocykli trójkołowych, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy kraju.

          Należy wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, w odniesieniu do kierowania pojazdem na własnym terytorium państwa członkowskie mogą uznać, że prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklami trójkołowymi o mocy powyżej 15 kW, o ile posiadacz prawa jazdy kategorii B ukończył 21 rok życia.

         Proponowane przez projektodawców rozwiązanie prawne odpowiada przepisowi określonemu w ww. dyrektywie.

         Jednocześnie zdaniem Rządu z uzasadnienia projektu w części „Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne” wykreślić należy zdanie „Z wyżej przytoczonych powodów przyznanie posiadaczom prawa jazdy kategorii B nie zwiększy ilości wypadków na drogach.”.

         Mając na względzie powyższe Rząd ocenia pozytywnie propozycję zmiany ustawy o kierujących pojazdami wskazaną w druku sejmowym nr 1654 z zastrzeżeniem ww. propozycji.