Legislacja

Rozszerzenie katalogu upoważnionych do dawania poleceń i sygnałów na drogach

30 listopada 2017

Rozszerzenie katalogu upoważnionych do dawania poleceń i sygnałów na drogach
You Toube – 2017 Warszawska Rowerowa – Jasna Góra oraz Leśniów (screen) (kliknij)

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w spawie kierowania ruchem drogowym. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zasadniczą przesłanka do zmiany jest stwierdzona potrzeba rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, o osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami. Dotychczas w ustawie znajdują się upoważnienia dla: osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grypy, strażaków jednostek przeciwpożarowych, pracowników nadzoru komunikacji miejskiej, kierujących autobusem szkolnym, strażnik leśny czy funkcjonariusz Straży Parku oraz pilot). Wymienione powyżej osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów powinny być wyposażone w kamizelki barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi oraz z odpowiednim wyróżnikiem. Każda osoba chcąca nabyć nowe uprawnienia będzie zobowiązana odbyć szkolenie w WORD. Nowe brzmienie zaproponowano dla załącznika nr 3 – „Programu szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym”. Mając na względzie czas potrzebny WORD na przygotowanie się do szkolenia osób w projektowanym zakresie, zaproponowano 30-dniowy okres vacatio legis.

Projekt został przekazany do konsultacji w Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Konferencją Episkopatu Polski, Polską Radą Ekumeniczną i Aliansem Ewangelicznym. Termin konsultacji – 10 dni. (jm)

Słowa kluczowe kierowanie ruchem drogowym