Legislacja

Bezbłędny CEPiK po 8. grudnia. Usługa Mój Pojazd oddalona

4 grudnia 2017

Bezbłędny CEPiK po 8. grudnia. Usługa Mój Pojazd oddalona
CEPiK - „Dla obywateli i przedsiębiorców” (kliknij)

Na dzień 21. grudnia 2017 roku zaplanowano uruchomienie e-usługi pn. "Mój pojazd". Skorzystać z niej będą mogli kierowcy, którzy posiadają profil zaufany ePUAP. W ramach tej usługi będzie można też przeglądać historię zgłoszonych szkód wraz z zaznaczeniem czy były one istotne. Dostępne będą również dane dotyczące ustanowionych na pojeździe zabezpieczeń lub zajęciu go przez komornika. Niestety opublikowany właśnie został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. A w nim projekt zmiany przywołanej powyżej daty 21. grudnia na 13. listopada 2018 r.

Z jakiego powodu przesunięcie terminu? Z uzasadnienia zmiany dowiadujemy się, iż intensywne prace podjęte w związku z wdrożeniem w dniu 13 listopada 2017 r. systemu CEPiK 2.0 w części dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów zaangażowały w pełni zasoby Wykonawcy, w związku z powyższym koniecznym jest dostosowanie harmonogramu realizacji Programu CEPIK2.0 - w zakresie poszczególnych terminów przewidzianych dla etapu III tego Programu. Trwające aktualnie intensywne prace nad stabilizacją i strojeniem systemu powodują konieczność przesunięcia zakładanego terminu uruchomienia usługi Mój Pojazd.

Aktualnie trwają konsultacje międzyresortowe, dzień wejścia w życie zmieniającego rozporządzenia przewidziano na 20. grudnia.

Co z błędami w CEPiK? Jak informowała redakcja Portalu Samorządowego, Ministerstwo Cyfryzacji określiło do dnia 8. grudnia datę usunięcia wszystkich błędów w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które do tej pory utrudniały funkcjonowanie systemu. Przypomnijmy chodzi tu o kłopoty, które pojawiły się od 13 listopada, gdy uruchomiono Centralną Ewidencję Pojazdów. Wówczas pojawiły się problemy z wprowadzaniem danych do systemu, awaryjnością systemu, problemami z jego wydajnością. Jak podaje Portal: „Pracownicy ministerstwa [Ministerstwa Cyfryzacji - przyp. red.] aktualnie przebywają w terenie, gdzie wspólnie z pracownikami urzędów samorządowych mają zdiagnozować i usunąć wszystkie pozostałe problemy. 30.11 byli w Krakowie przedwczoraj (29.11) w Łodzi. Jak ustaliliśmy resort liczy, że do 8 grudnia poprawione zostaną ostatnie błędy w systemie.” Według raportów resortu już osiemnastego dnia nie wystąpiła żadna awaria, nie odnotowuje się także problemów z jego wydajnością. Pozostają problemy szczegółowe, jak np. problem z rejestracją pojazdów na osoby posiadające czasowy meldunek; problem z wydawaniem i zamówieniem DR dla osób, które w przekazanych danych do CEPiK 1.0 nie posiadają numeru pesel, problem z przerejestrowaniem pojazdu na tablice tymczasowe (czerwone); problem z rejestracją pojazdów posiadających silnik na energię elektryczną i inne. Więc pełna stabilizacja CEPiK 2.0 - #8. (jm)