Legislacja

Tzw. korytarz życia i jazda na suwak procedowane w Sejmie

30 września 2019

Tzw. korytarz życia i jazda na suwak procedowane w Sejmie
Sejm RP - Druk nr 3828 [kliknij]

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3828), który w połowie września trafił do Sejmu został właśnie (27.9) skierowany do I czytania w komisjach. Procedowanie rozpoczyna się w Komisji Infrastruktury.

Przypomnijmy - projekt dotyczy uregulowania zasad zachowania się uczestników ruchu drogowego, w szczególności kierujących pojazdami, w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ("korytarz życia") oraz zachowania się kierujących pojazdami w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku co najmniej jeden z pasów np. kończy się (zanika) ("jazda na suwak"). Najbliższe, a jednocześnie ostatnie posiedzenie Sejmu VIII kadencji zaplanowane jest jako ciąg dalszy 86. posiedzenia: 11 września, 15 i 16 października 2019 r. (czyli po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 13.). W uzupełnionym-zmienionym porządku obrad - choć bardzo obszernym - omawianego projektu ustawy nie uwzględniono, podobnie nie zostało zaplanowane posiedzenie Komisji Infrastruktury. Co oczywiście w żaden sposób nie wyklucza, iż w tych dniach odbędzie się pełen cykl procedowania aktu w Sejmie. W Senacie 85. Posiedzenie IX kadencji zrealizowane 25, 26 września zostanie wznowione 17 października i potrwa dwa dni.

W projekcie nie ma przepisów przejściowych, albowiem nie zawiera on przepisów uchylanych. Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Autorzy projektu proponują, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r. w zakresie regulacji dotyczących tworzenia „korytarza życia”, natomiast w zakresie regulacji dotyczących tzw. „jazdy na suwak” po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Zróżnicowanie terminu wejścia w życie ustawy w powyższych zakresach spowodowane jest potrzebą zapewnienia odpowiedniego odstępu czasowego na przygotowanie i przeprowadzenie działań informujących społeczeństwo o jej przedmiocie. (jm)