News tygodnia

Niespodziewana dymisja wiceministra Jerzego Szmita

29 września 2017

Niespodziewana dymisja wiceministra Jerzego Szmita
Jerzy Szmit, b. wiceminister infrastruktury i budownictwa, studia na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posłem na Sejm RP w latach 2011-2015, członek Komisji Finansów, Komisji Infrastruktury, przewodniczący podkomisji stałej ds. Transportu Drogowego i Drogownictwa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej. Senator RP w latach 2005-2007, przewodniczący komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. W latach 1994-1998 oraz 2010-2011 radnym olsztyńskiej rady miasta, a w latach 1998-1999 r. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, w latach 2009-2010 zastępca prezydenta Olsztyna. Dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu dzisiejszym do dymisji podał się wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Swoją rezygnację uzasadnił powodami osobistymi. Premier Beata Szydło dymisję przyjęła. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, potwierdził, że dymisja został przyjęta. - Pan minister podał się do dymisji z powodów osobistych - informował.

Jerzy Szmit stanowisko wiceministra zajmował od listopada 2015 roku. W resorcie odpowiedzialny był za sprawy transportu drogowego, autostrad, dróg oraz transportu lotniczego. (jm)