Legislacja

Senat przyjął nowelizację bez poprawek

29 września 2017

Senat przyjął nowelizację bez poprawek
Senat RP, 47. Posiedzenie (28.9.2017 r.) (Fot. Michał Józefaciuk)

W Senacie RP - bez poprawek - została przyjęta ustawa nowelizująca ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy (projekt rządowy, uchwalony w Sejmie RP w dn. 18 września 2017 r.). Akt zakłada przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Uchwałę poparło 72. senatorów.

Przypomnijmy, nowelizacja jest kolejnym etapem podjętych działań naprawczych systemu CEPiK. Jego zmodernizowana wersja ma być uruchamiana właśnie etapowo. Tu mamy do czynienia z tym dotyczącym ewidencji pojazdów. A mamy coraz więcej, czyli wszelkie działania na rzecz ich katalogowania, monitorowania itd. są niezbędne. Obywatel, przy zakupie pojazdu używanego, będzie miał szansę na bezproblemowy zakup. W nowych regulacjach ustalono, że za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem. Zastrzeżono tu wyjątek, dotyczący firm, płatników podatku VAT. Ci będą mogli wnieść opłatę za badanie techniczne i opłatę ewidencyjną po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu. Chodzi tu o przypadek rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. To ustawowy ukłon w stronę przedsiębiorców zarządzających flotami samochodowymi. Do CEP na bieżąco będą trafiały informacje o negatywnych badaniach technicznych, o przerwanych badaniach. W ten sposób ustawodawca zaplanował ograniczenie zjawiska „turystyki badań technicznych”. Nadto zwiększono zakres danych wprowadzanych do CEP np. o informacje o zebezpieczeniach na pojeździe (w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny lub zabezpieczeniu majątkowym). Obok zakładów ubezpieczeń dane do systemu będzie miał obowiązek przekazywać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (np. informacje o szkodach istotnych pojazdów nieubezpieczonych).

Według resortu cyfryzacji projektowane zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu informacyjnego w CEP i uzyskanie wyższej jakości danych, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym.

Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Centralna Ewidencja Pojazdów ma rozpocząć działanie od 13 listopada 2017 r., z tym że wpisy dotyczące informacji o zastawach i szkodach istotnych będą dokonywane od 4 czerwca 2018 r. (jm)