Legislacja

Powiedz nam, jak powinno być - apeluje Forum Właścicieli Szkół Jazdy

2 października 2017

Powiedz nam, jak powinno być - apeluje Forum Właścicieli Szkół Jazdy
Forum czeka na Państwa stanowisko - e-mail: forum OSK@grupaimage.pl

Każdy z właścicieli szkoły jazdy, chcący wyrazić swoją opinię i wskazać sugestie w tematyce zapowiadanych zmian „szkoleniowo-egzaminacyjnych”, oraz zagadnień związanych z obowiązkiem ochrony zbiorów danych osobowych w OSK i wpływu systemu Centralnej Ewidencji Kierowców na funkcjonowanie branży - powinien do 5 października przesłać swoje stanowisko na adres forumOSK@grupaimage.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i nazwą OSK.

Powołana na ostatnim Forum Właścicieli Szkół Jazdy Komisja Skrutacyjna przekaże odpowiednim władzom zebrane podczas dyskusji wnioski. Do 5 października można nadsyłać swoje sugestie i pomysły w temacie zapowiadanych zmian w prawie.

27 września w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Forum Właścicieli Szkół Jazdy. Jego organizatorem była Grupa IMAGE. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 największych przedsiębiorców branży OSK w Polsce. Dzięki partnerskiej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Cyfryzacji - organizator Forum zaprosił przedstawicieli tych instytucji w charakterze prelegentów. Byli to: Tomasz Piętka z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Wiktor Grudzień i Mariusz Figiel z Ministerstwa Cyfryzacji.

Zarówno przed, jak i podczas Forum wielokrotnie podkreślano, że wypracowane przez Uczestników stanowisko „nie pozostanie bez echa”. W ostatecznej formie, przygotowanej przez powołaną na Forum Komisję Skrutacyjną, zostanie przekazane na ręce właściwego Ministra - jako stanowisko branży OSK. W skład Komisji weszli: Dagmara Romanowicz, Anastazja Perek, Dariusz Mazur, Wacław Ochota - właściciele szkół jazdy oraz Mariusz Sztal - jako jej sekretarz i jednocześnie moderator Forum. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w najbliższy poniedziałek wszyscy Uczestnicy otrzymają e-mail z interaktywnym formularzem podsumowującym tematy z Forum oraz z zagadnieniami, których nie udało się omówić. To właśnie tam dookreślą swoje stanowisko w tematyce nurtującej przedsiębiorców branży OSK. Ich spostrzeżenia i postulaty zebrane przez Komisję w całość, trafią w ostatecznej, pisemnej formie na ręce decydentów. Głos każdego z przedsiębiorców, prowadzących szkołę nauki jazdy jest ważny.

Nie mogąc gościć wszystkich w Warszawie 27 września - zadecydowano, że w stanowisku, które zostanie przekazane do odpowiednich ministerstw, uwzględniony będzie także głos przedstawicieli pozostałych OSK. (Portal L-INSTRUKTOR. pl)