Ogłoszenia

„Atlas motyli Polski”. Fuzja naukowej rzetelności z piękną szatą graficzną

7 stycznia 2020

„Atlas motyli Polski”. Fuzja naukowej rzetelności z piękną szatą graficzną
Grupa IMAGE – „Atlas motyli Polski, część IV. Sówki” [kliknij] (fot. Grupa IMAGE)

Atlas motyli Polski. Część IV. Sówki. Nowacki J., Buszko J. 2019. Wydawnictwo Grupa IMAGE, Warszawa, 564 ss. ISBN 978-83-64917-44-8.

„Atlas motyli Polski, część IV. Sówki” autorstwa prof. dr hab. Janusza Nowackiego i prof. dr hab. Jarosława Buszko, został wydany w 2019 roku, przez Wydawnictwo Grupa IMAGE w Warszawie.

Książka ta jest czwartym i ostatnim już tomem z serii atlasów przeznaczonych do oznaczania krajowych gatunków motyli. Seria, ukazująca się od 1993 roku, zdobyła uznanie entomologów i miłośników przyrody rzadko spotykaną fuzją naukowej rzetelności z piękną szatą graficzną. Jest pierwszym i jedynym tego rodzaju opracowaniem zawierającym przegląd wszystkich występujących w Polsce gatunków motyli z nadrodziny sówek (Noctuoidea). Na 47. barwnych tablicach przedstawiono 648. okazów motyli należących do 506. gatunków. W powyższej książce przedstawiono podsumowanie dotychczasowej wiedzy oraz wyniki wieloletnich, własnych badań autorów nad  motylami z nadrodziny sówek (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) w Polsce. Autorzy, będący najlepszymi specjalistami w tej grupie, zadbali również o rzetelne opisy gatunków zawierające ich charakterystyczne cechy morfologiczne, okres pojawu, preferencje środowiskowe i pokarmowe oraz rozmieszczenie geograficzne. W przypadku gatunków szczególnie trudnych do odróżnienia na podstawie cech morfologicznych zamieszczono również ryciny elementów anatomicznych.

Książka w znacznym stopniu przyczyni się do szerzenia wiedzy przyrodniczej w tym wiedzy leśnej i rolniczej, ponieważ zaprezentowane zostały także gatunki mające znaczenie gospodarcze jako szkodniki upraw rolniczych, sadów i lasów. Z całą pewnością zostanie wykorzystana do właściwej edukacji przyrodniczej zarówno na poziomie uniwersyteckim jak i szkół niższego szczebla. Praktycznie będzie pierwszą taką pozycją umożliwiającą oznaczenie do gatunków wszystkich przedstawicieli krajowej fauny sówek. Podkreślić należy iż, zaprezentowana w książce wiedza wskazuje na wysokie walory przyrodnicze naturalnych ekosystemów występujących na terenie Polski. Świadczą o tym zarówno znaczna liczba, bo aż 506, stwierdzonych gatunków sówek, jak i liczne gatunki stenotopowe, rzadkie w kraju, często zagrożone wyginięciem w Polsce i środkowej Europie.

Książka wydana estetycznie, na papierze kredowym i w twardej, kolorowej oprawie stanowić może ozdobę każdej biblioteczki przyrodniczej.

Słowa kluczowe Grupa IMAGE