Ogłoszenia

„Bez chemii na drodze” – kampania, scenariusz zajęć

9 września 2020

„Bez chemii na drodze” – kampania, scenariusz zajęć
„BEZ CHEMII NA DRODZE” [kliknij]

I mamy kolejną ważną kampanię społeczną: BEZ CHEMII NA DRODZE”. Jej celem jest uświadamianiu zagrożeń i konsekwencji związanej z zażywaniem środków psychoaktywnych w ruchu drogowym. Jej przekaz adresowany jest do różnych uczestników ruchu drogowego: kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych, właścicieli powierzających swój pojazd osobie nietrzeźwej, rodziców, opiekunów i młodzieży. Jak podkreślają eksperci: Grupą, która najczęściej powoduje wypadki po zażyciu stymulantów są osoby w wieku 25-39 lat. Drugą w kolejności są kierowcy w wieku 18-25 lat.

Inicjatorem i sponsorem kampanii jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia). Temat został podjęty ze względu na wzrost społecznego problemu, jakim jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających. - Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, skłaniać do zachowania trzeźwości na drogach i namysłu nad tym, w jaki sposób decyzje podjęte nagle mogą zmienić nasze życie i życie innych osób - podkreślają inicjatorzy akcji. Kampanię realizuje Fundacja Poza Schematami.

Zachęcamy do zapoznania się i przesłania przekazu kampanii: https://bezchemiinadrodze.pl/ Tu dostępne są broszury, materiały informacyjne, scenariusze zajęć. (jm)

Broszura i scenariusze zajęć [kliknij/pobierz]

(jm)