Ogłoszenia

Druk wspólnego zgłoszenia szkody w języku polskim i ukraińskim

12 maja 2022

Druk wspólnego zgłoszenia szkody w języku polskim i ukraińskim
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym w językach polsko/ukraińskim [kliknij]

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) przygotowało i opublikowało druk wspólnego zgłoszenia szkody, tym razem także w języku ukraińskim. Druk, który ułatwia zakładowi ubezpieczeń likwidację szkody. Autorzy druku uzasadniają: stłuczka może się przytrafić nawet najbardziej wytrawnemu kierowcy. Spowodować ją mogą bowiem inni uczestnicy ruchu drogowego. Zawsze jest to sytuacja nieprzyjemna i stresująca. Warto więc być na nią przygotowanym i przed wyruszeniem w trasę. I apelują: wskazane jest posiadanie takiego druku w pojeździe.

Jeżeli do wypadku doszło w Polsce i nikt w nim nie ucierpiał, nie jest wymagana interwencja policji. Należy zatem sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia - radzi PBUK. I tu do opisania jego przebiegu bardzo przydatny jest właśnie druk Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym. Z jego pomocą obaj uczestnicy mogą przedstawić własne wersje okoliczności i potwierdzić je własnoręcznymi podpisami. Sugeruje się, aby zrobić także zdjęcia pojazdów uczestniczących w kolizji (z widocznymi tablicami rejestracyjnego) oraz dokumentów ubezpieczenia. Profesjonalnie przygotowany, znany i używany od lat, jest uniwersalny. Dotychczas używana była jego wersja w dwóch językach: polskim i angielskim. Dziś dostępna jest także wersja polsko-ukraińska.

Druk można pobrać ze strony internetowej PBUK: www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody

Jeśli zdarzenie miało miejsce w Polsce, sprawdźmy też na stronie internetowej PBUK czy ubezpieczyciel sprawcy ma polskiego przedstawiciela (korespondenta) https://pbuk.pl/lista-korespondentow oraz który z polskich ubezpieczycieli pełni tę funkcję. Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy ma korespondenta w naszym kraju, szkodę należy zgłosić u niego. Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy nie ma korespondenta w Polsce, należy zgłosić szkodę w PZU SA lub TUiR WARTA SA. Jeżeli natomiast nie udało się ustalić ubezpieczyciela sprawcy, trzeba będzie skontaktować się z PBUK.

Dodajmy także, iż omawiany druk wspólnego zgłoszenia szkody to zunifikowany europejski formularz, stosowany także poza granicami Polski lub gdy dojdzie do kolizji z pojazdem z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. (jm)

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym w językach polskim i ukraińskim [kliknij]