Przegląd prasy

Wyrok i okoliczności łagodzące

11 maja 2022

Wyrok i okoliczności łagodzące
YouTube. 5.5.2022. „Sędzia uzasadnia wyrok ws. Beaty Kozidrak. Okoliczność łagodząca? „Dorobek artystyczny” | FAKT.PL” [kliknij]

Wydany został wyrok w sprawie piosenkarki Beaty Kozidrak, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu (badanie potwierdziło 2 promile w wydychanym powietrzu). Wydany przez sędzię Agatę Pomianowską wywołał ogromne kontrowersje. Czy celebryta w sądzie może liczyć na więcej, czy może paradoksalnie na mniej? - trwa pełna emocji dyskusja. Odpowiedzi - skrajnie różne.

Beata Kozidrak została uznana za winną prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Oskarżona przyznała się do popełnionego czynu i żałuje czynu. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok 29 października ub. r. wydał Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów: 6 miesięcy ograniczenia wolności połączone z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne (20 godzin miesięcznie) oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat, a także nakaz zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Po wniesionym sprzeciwie właśnie wydany został kolejny wyrok: 4 maja br. Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zmienił orzeczenie w ten sposób, że nie ma już pracy na cele społeczne, a jest grzywna w wysokości 50 tys. złotych i dodatkowo 20 tys. na Fundusz Sprawiedliwości, 5. letni zakaz prowadzenia pojazdów został utrzymany.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Agata Pomianowska orzekła winę oskarżonej i uzasadniła - cytujemy: „Jako okoliczność łagodzącą należy wziąć pod uwagę jej [oskarżonej Beaty Kozidrak - przyp. red.] dotychczasowy uregulowany tryb życia, w tym niekwestionowany dorobek artystyczny oskarżonej, jej zasługi dla polskiej muzyki i kultury [kliknij].”.

W mediach pojawiają się bardzo różne, skrajnie różne opinie.

- Prokuratura: - W ocenie prokuratury orzeczona przez sąd rejonowy dla Mokotowa kara jest rażąco łagodna, a jako taka nie spełni stawianych jej celów - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

- Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik: - To na pewno był zbyt łagodny wyrok i niesprawiedliwy - decyzję mokotowskiego sądu w sprawie Beaty Kozidrak ocenił minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik. - Bardzo lubię piosenki pani Beaty Kozidrak, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że równość prawa, to siła państwa - powiedział w radiu RMF FM. (…). - Jak mówił, toczy się walka "z plagą kierowców, którzy wsiadają po pijanemu za kierownicę", wskazał na "zero tolerancji" wobec tego typu zachowania. - Nie może być tutaj tolerancji, bo giną inni ludzie - mówił.

- Piotr Malach, adwokat: - Kara nie jest łagodna, a sąd bierze pod uwagę dorobek życiowy każdego oskarżonego. (…) - Oczywiście znam tylko część uzasadnienia, cytowaną w mediach i nie znam szczegółów samej sprawy. I choć rozumiem oburzenie części internatów, to jednak osobiście nie widzę w wyroku niczego bulwersującego.

- Darniusz Pluta, adwokat mówi: - Jeżeli Temida będzie miała zasłonięte oczy to wtedy będzie w porządku. (…) Grzywnę traktuje się jako karę najbardziej łagodną. (…) Czy 70 tys. jest to kwota ogromna dla człowieka zamożnego? Ja nie wiem. Widełki grzywny w polskim Kodeksie karnym to jest od 100 zł do 1 mln 80 tys. zł. (…) Moim zdaniem Pani Beata nie została skrzywdzona taką karą. Z kolei w kwestii przywołanego powyżej uzasadnienia mówi: - Wszyscy się śmieją (…). A mnie nie jest śmiesznie. (…) Coś nie jest w porządku, bo to są generalnie bardzo ważne sprawy. Tu mamy do czynienia bardziej z lapsusem. (…) Gdzie tu wyważyć tę podstawową rzecz - równość wobec prawa?

Mecenas Jacek Jaruchowski, Kancelaria Prawna J. Chałas i Wspólnicy Sp. k.: - Kodeks karny w art. 53 zawiera tzw. dyrektywy wymiaru kary. Zgodnie z treścią § 1, sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Przepis § 2 z kolei wskazuje, że wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała apelację. (jm)