Ogłoszenia

ePD - stan prawny na 4.5.2020

4 maja 2020

ePD - stan prawny na 4.5.2020
ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE). Zbiór aktów prawnych stan na 4.5.2020 r. Wydawca Grupa IMAGE [kliknij]

Redakcja zbioru aktów prawnych pn. ePD – ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (wyd. Grupa IMAGE) informuje, iż dostępna jest aktualizacja przygotowana wg stanu prawnego na dzień 4 maja 2020 r.

Koronawirus. Wśród pomieszczonych w zbiorze aktów dostępny jest kompletny dział nr 1.14 poświęcony obejmujący wybrane ustawy i rozporządzenia (rzeczywiste i ujednolicone) dotyczące obowiązującego stanu epidemii. Zachęcamy do lektury opublikowanego w dniu 2 maja br. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.792). Nowe regulacje obowiązują z dniem 4. oraz 6., 25. maja oraz 8 czerwca br.

Mandaty. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (2020.752) zmienia rozporządzenie w spawie postępowania w zakresie formularzy mandatów.

Tablice rejestracyjne. Minister Infrastruktury w swoim obwieszczeniu ogłosił tekst jednolity rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (2020.717).

Projekty aktów prawnych. W dziale DODATKI - PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH udostępniliśmy dwa procedowane w Sejmie i Senacie RP - wśród nich: uchwaloną w Sejmie RP Ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza antykryzysowa nr 3.0) (30.04.2020). (jm)

Słowa kluczowe epd Grupa IMAGE