Legislacja

Pobór opłat drogowych w gestii Krajowej Agencji Skarbowej

5 maja 2020

Pobór opłat drogowych w gestii Krajowej Agencji Skarbowej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

30 kwietnia br. posłowie na swoim 11. posiedzeniu wysłuchali Sprawozdania Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 342 i 349). Wygłoszono oświadczenia, zadane zostały pytania, udzielono odpowiedzi. Zadania rok wcześniej przejęte przez Inspekcję Transportu Drogowego dziś mają być przekazane Krajowej Agencji Skarbowa (KAS).

Zakres zmian ustawy. Zmiany dotyczą nowych rozwiązań systemu poboru opłaty elektronicznej. Na stronach informacyjnych Sejmu RP zapisano: „w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych poprzez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego”. Przewidziano w pełni elektroniczny proces obsługi. Projekt, jako inicjatywa poselska nie podlegał konsultacjom. Poseł sprawozdawca, Jerzy Polaczek informował, iż nie zostaną podniesione opłaty za przejazdy.

Zadane pytania. W ramach dyskusji – poseł Cezary Grabarczyk zadał następujące pytanie: - (…) Pani Minister jako szefowa Krajowej Administracji chce przejąć te obowiązki. Zapytam, bo podobne zapewnienia były czynione ponad dwa lata temu, gdy Inspekcja Transportu Drogowego przejmowała te zadania. Że powstanie nowy system i okazało się, że nie powstał. Bo Inspekcja nie potrafiła tego zrobić. Inspekcja zleciła to zadanie Instytutowi Łączności. Instytut Łączności też sobie nie radził i wziął tę samą firmę, która poprzednio w sposób komercyjny wykonywała to zadanie. Czy Pani Minister da gwarancję, że ten nowy system powstanie? I, kiedy powstanie? I, czy będzie tańszy? Posłowie mieli także wątpliwości co do proponowanego w projekcie obowiązku posiadania przez wszystkich kierowców specjalnej aplikacji telefonicznej, która… Wskazywali, iż zmiany mogą bardzo negatywnie wpływać na bezpieczeństwo na polskich drogach. – Z czym mamy do czynienia? Z niszczeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym – to po pierwsze. Po drugie – z przeciwdziałaniem bezpieczeństwu na drogach. (…) – oceniał Krzsztof Gawkowski. Poseł Sylwester Tułajew podkreślił również, że ta nowa technologia (technologia GPS) jest rekomendowana w dyrektywie. Informował, iż nowy system nie podnosi opłat za przejazdy na drogach krajowych.

Projekt – po drugim czytaniu – wraca do Komisji Infrastruktury w celu zaopiniowania zgłoszonych poprawek. Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 lipca br., natomiast wdrażanie nowego systemu poboru opłat rozpocznie się na początek roku 2021. (jm)