Ogłoszenia

ePD: tekst jednolity ustawy o kierujących pojazdami

27 lipca 2020

ePD: tekst jednolity ustawy o kierujących pojazdami
ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) wyd. Grupa IMAGE [kliknij]

Od lat na krajowym rynku wydawniczym istnieje zbiór aktów prawnych pn. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE. Opracowanie ważne dla ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców nauki jazdy, egzaminatorów oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Dziś zbiór w formule elektronicznej, aktualizowany także elektronicznie.

Czym jest tekst jednolity? To tekst aktu normatywnego, na który naniesione zostały zmiany wprowadzone przez przepisy zmieniające treść lub brzmienie przepisów lub innych elementów tekstów prawnych oraz przez przepisy dodające lub uchylające poszczególne jednostki redakcyjne lub całe jednostki systematyzacyjne. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia. Do ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy upoważniony jest Marszałek Sejmu RP.

ePD wydawane przez oficynę Grupa IMAGE zaktualizowany został właśnie o opublikowany 20 lipca 2020 r. tekst jednolity ustawy o kierujących pojazdami. Przygotowany według stanu prawnego na 18 czerwca 2020 r. Tak więc już nie dotychczas obowiązujący tekst jednolity z roku 2019 pomieszczony w Dzienniku Ustaw pod pozycją 341 - ten utracił moc. Dziś mamy obowiązujący: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2020.1268). W tekście dwie zmiany oczekujące, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (jm)

Słowa kluczowe epd Grupa IMAGE