Ogłoszenia

W Białymstoku (10.4.2019)

10 kwietnia 2019

W Białymstoku (10.4.2019)

Podlaskie spotkania branżowe w edycji - „NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ LIDZE – BIAŁYSTOK 2019”

Tematyka:

* Idea powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów (Tomasz Matuszewski, Mariusz Sztal)

* Informacje o głównych przyczynach niepowodzeń na egzaminie (Egzaminator Nadzorujący WORD Białystok)

* Informacje o sprawach bieżących WORD Białystok (Dyrektor WORD Przemysław Sarosiek)

* Informacje organizacyjne SSSK w Białymstoku (Prezes SSSK Andrzej Sural)

Organizatorzy: Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców Białystok oraz Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym

Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, Grupa IMAGE

Patronat medialny: Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS oraz Portal L-INSTRUKTOR

Miejsce: Białystok ul. Wiewiórcza 64

Termin: 10 kwietnia 2019 r., godz. 11.00-14.00

Udział w spotkaniu bezpłatny

Zgłoszenia: akces@akces.bialystok.pl

Informacje: 660-459-261