Ogłoszenia

Mamy SKRZYDŁA TRANSPORTU 2022

16 grudnia 2022

Mamy SKRZYDŁA TRANSPORTU 2022
Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS – DZIENNIKARZ BRANŻOWY ROKU 2022 (fot. TLP)

Redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS z wielką dumą informuje, iż została wyróżniona przez branżę transportową statuetką "SKRZYDŁA TRANSPORTU" przyznawaną osobom, które w sposób szczególny wspierają rozwój tego sektora. Laureatką jest redaktor naczelna Jolanta Michasiewicz, nagrodzona w kategorii DZIENNIKARZ BRANŻOWY ROKU.

Statuetki SKRZYDŁA TRANSPORTU w tym roku otrzymali: Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych - kategoria POLITYK ROKU; Marcin Bołtryk/„Puls Biznesu” - kategoria DZIENNIKARZ ROKU oraz Jolanta Michasiewicz/PRAWO DROGOWE@NEWS - kategoria DZIENNIKARZ BRANŻOWY ROKU.

Cieszy nas bardzo, iż zauważone zostały nasze publikacje, relacje, informacje, to nasz skromny udział w zakresie podejmowanych inicjatyw legislacyjnych. Działań, które miały na celu wzmocnienie głosu branży transportowej. Wyróżnienie przyznawane jest przez organizację TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA. Dziękujemy i deklarujemy kontynuowanie tej pracy, rzetelne i obiektywne relacjonowanie wydarzeń.

Redakcja i Wydawca - Grupa IMAGE