Ogłoszenia

Metodyka i pytania kontrolne dla instruktora nauki jazdy

27 lutego 2024

Metodyka i pytania kontrolne dla instruktora nauki jazdy
Zbigniew Bem, instruktor, autor podręcznika. Grupa IMAGE. Zbigniew Bem. „Uczę jeździć samochodem z pytaniami kontrolnymi” [kliknij] (fot. archiwum)

Wydawnictwo Grupa IMAGE opublikowała zaktualizowaną i uzupełnioną wersję poszukiwanego podręcznika dla wykładowców, instruktorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy. Kolejne już wydanie książki autorstwa Zbigniewa Bema zatytułowana jest „Uczę jeździć samochodem z pytaniami kontrolnymi” [kliknij]. To ważny zbiór wskazówek metodycznych i pytań kontrolnych. "...niektórzy ludzie uważają, że nie ma nic łatwiejszego niż uczyć, wystarczy coś poopowiadać na dany temat, pokazać jakąś czynność i po sprawie. Chcemy im uświadomić, jak bardzo się mylą." - ocenia autor.

W publikacji autor przeprowadza charakterystykę procesu nauczania, liczne wskazówki metodyczne i praktyczne porady - wszystko to, opisane prostym językiem, z odwołaniem do wieloletnich doświadczeń Zbigniewa Bema, czyni tę książkę niezbędną dla każdego wykładowcy i instruktora nauki jazdy, chcących osiągnąć w swoim zawodzie nie tylko mistrzostwo, ale i satysfakcję.

Autor swoje porady podzielił na dwie części adresowane do instruktorów i wykładowców - nauczycieli oraz kursantów - uczniów.

W pierwszej z nich obok zasadniczych i najistotniejszych porad metodycznych, a tu podejmowanych relacji, rozumienia języka ciała, operowania dystansem, nieporozumień w komunikowaniu się między ludźmi, ich źródeł, zasad autoprezentacji, nawiązywania kontaktu z grupą, umiejętności samoprezentacji, adekwatnej samooceny, przekazywania i przyjmowania krytyki, radzenia sobie z krytyką itd. Z. Bem odpowiada na wiele trudnych pytań jak np. Jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi? Słusznie wskazuje na zachowania redukujące, albo osłabiające agresję. Podobnie kwestie zachowań asertywnych, porady jak radzić sobie ze stresem własnym i ucznia.

Publikacja jest pozycją niezbędną do przyszłej pracy także dla kandydatów na wykładowców/intruktorów. Znajdujemy tu wskazania na konieczne umiejętności dydaktyczne: przekazywania wiedzy, aktywnego słuchania, doboru zasad i metod nauczania, planowania czasu zajęć, formułowania celów dydaktycznych, sporządzania konspektów. I tu także rady jak np. „jak sobie radzić z tremą? Tu znajdujemy także zestaw pytań kontrolnych oraz test sprawdzający.

Część druga poświęcona została kursantom i metodyce nauczania dorosłych. Oczywiście przy uwzględnieniu specyfiki, iż uczniem jest tu przyszły kierujący pojazdem. Podjęte tu zostały takie kwestie jak: cechy osobowości dla bezpiecznego kierowania pojazdem, wpływ czynników szkodliwych na sprawność psychofizyczną kierowcy (zmęczenie, alkohol, środki farmakologiczne, inne środki działające zakłócająco na sprawność psychofizyczną kierowcy, narkotyki, warunki meteorologiczne).

Bardzo trafnym i swoistym podsumowaniem podejmowanych kwestii jest fragment poświęcony etyce instruktora nauki jazdy oraz pytania kontrolne, też wskazania przydatnej literatury.

Redakcja PRAWA DROGOWEGO@NEWS otrzymała zgodę Zbigniewa Bema na wywiad poświęcony kwestiom metodyki oraz zawartości nowego wydania omówionego poradnika. Czekamy także na Państwa pytania do Autora: tygodnik@prawodrogowe.pl