Legislacja

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

29 lutego 2024

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
(fot. PIXABAY)

(fot. PIXABAY)

W III kwartale 2024 r. ma być wydane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2023.622, z późn. zm.). Podstawowa zmiana to nowy wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Nad nowelizacją pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Jak czytamy w uzasadnieniu informacji potrzeba podjęcia prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (2018.1392) wynika z konieczności opracowania nowego wzoru zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, który stanowi dokument publiczny kategorii trzeciej. Tym samym, na mocy art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006, z późn. zm.) ww. dokument od dnia 12 lipca 2024 r. musi być wydawany na blankiecie zawierającym zabezpieczenia przed fałszerstwem. Nowy wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne został opracowany we współpracy z Komisją do spraw dokumentów publicznych, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Przewidywany termin wydania rozporządzenia - III kwartał 2024 r. (jm)