Ogłoszenia

Nie punktuj na drodze! Zobacz i udostępnij ten spot!

3 października 2022

Nie punktuj na drodze! Zobacz i udostępnij ten spot!
[kliknij] (grafika: KR BRD)

Przestrzegaj przepisów! NIE PUNKTUJ NA DRODZE! Apeluje - w najnowszym spocie informacyjnym - Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [kliknij]

Krajowa Rada BRD:

W dniu 17 września 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia drogowe. Dotyczą one w szczególności kierowców, którzy drastycznie przekraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu.

Jest to drugi etap wdrażania nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., których nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Każdy, kto wsiada za kierownicę musi sobie zdawać sprawę, że odpowiada nie tylko za siebie i swoich pasażerów, ale także za innych uczestników ruchu drogowego. zachęcam wszystkich do bezpiecznego i zgodnego z przepisami uczestniczenia w ruchu drogowym. pamiętajmy, że za bezpieczeństwo na drogach odpowiadamy my sami - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Rozporządzenie MSWiA przewiduje 21 najcięższych wykroczeń drogowych, za które kierowca może dostać 15 punktów karnych:

– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;

– nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

– używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

– wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;

– niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

– niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;

– niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

– niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

– przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

– niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;

– naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;

– naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

– naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

– jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

– przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;

– naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

Punkty karne za przekroczenie prędkości

Nowe przepisy obejmują m.in. zaostrzenie przepisów dotyczących przyznawania punktów karnych za przekroczenie prędkości:

- za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów);

- za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne;

- za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne;

- za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych;

- za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych;

- za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma  9 pkt karnych (było 6 pkt);

- za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);

- za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych;

- za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych;

- za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach

Od 17 września 2022 r. zacznie obowiązywać mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie jak dotychczas przez rok. Nowością jest to, że termin ten będzie liczony od dnia zapłaty grzywny.

Nie będzie już możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego szkoleniach redukujących punkty karne.

Nieopłacalna recydywa

Po 17 września br. kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje karą grzywny w podwójnej wysokości.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej:

- za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);

- za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);

- za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

- za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);

- za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;

- złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych;

- wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;

- niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;

- omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych /  recydywa: 3000 złotych;

- wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;

- wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;

- prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych /  recydywa: 5000 złotych.

Policjant może również skierować sprawę do sądu, który może orzec grzywnę w wysokości do 30 000 zł.