Ogłoszenia

Paweł Żuraw. Ciekawa książka o nas samych

8 sierpnia 2019

Paweł Żuraw. Ciekawa książka o nas samych
Dr Paweł Żuraw - instruktor, były egzaminator, właściciel firmy rodzinnej - Ośrodka Szkolenia Kierowców ŻURAW w Świdnicy, członek Komitetu Redakcyjnego Inicjatywy na rzecz Powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, współpracujący ze Społeczną Akademią Nauk w Świdnicy, (fot. ze zbiorów Autora)

„Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy” to pozycja, która - jak wskazała we stępie swojego opracowania autorka, śp. Beata Lewandowska - jest dla wszystkich. W książce każdy Czytelnik odnajdzie coś dla siebie. Nie ważne jest to, czy Czytelnikiem jest osoba, która uczęszcza na kurs prawa jazdy, zdaje egzamin na prawo jazdy, jest uczniem, studentem, słuchaczem, nauczycielem, instruktorem, egzaminatorem, pracownikiem małej firmy czy dużej korporacji.

Lektura książki pozwala stwierdzić, że zawiera ona bardzo interesujący materiał… o nas samych. Jest to swoisty portret człowieka, który funkcjonuje w społeczeństwie i który musi odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych. Tytuł książki konkretyzuje i opisuje sytuację problemową. Jest nią egzamin na prawo jazdy, choć w niektórych wątkach książki autorka opisuje kwestie związane ze szkoleniem kandydatów na kierowców oraz przyjmowaną przez instruktorów postawą.

Wszelkie sytuacje związane z egzaminem, ale również ze szkoleniem, tworzą wiązkę ludzkich emocji, przeżyć, miłych i przyjemnych doznań, ale również - niestety - cierpień, porażek, a nawet frustracji. Autorka w swojej publikacji doskonale diagnozuje te stany. W sposób obrazowy opisuje je, pomagając jednocześnie Czytelnikom zrozumieć je. Jako praktyk i doskonała obserwatorka życia, Autorka tłumaczy w prosty i ciekawy sposób coś, co dla jednych jest jeszcze zakrytą tajemnicą, a dla innych jest tzw. „chlebem powszednim”.

Nie jest łatwo przedstawiać trudne rzeczy w prosty sposób, zwłaszcza te, które dotykają psychologii natury ludzkiej. Autorka podjęła ten wysiłek. Ciekawym, osobliwym językiem wytłumaczyła dylematy i problemy, które - jeśli nie pojawią się na egzaminie – to mogą zaistnieć w różnych sytuacjach życiowych.

Na szczególną uwagę zasługują opisy postaw, które przyjmujemy ze względu na różne okoliczności. Agresor, arogant, dyplomata, przegrany, negocjator, prymus, racjonalista, słodziak, strateg, twardziel, wesołek - czy te postawy są nam obce? Na pewno nie. Po lekturze omawianej książki, mamy możliwość lepiej poznać mechanizmy, jakie zachodzą w psychice naszej i innych ludzi. Dzięki informacjom zawartym w tekście książki poznamy również determinanty stresu, który towarzyszy każdemu z nas w różnych działaniach życiowych. Autorka poświęca tej problematyce cały rozdział, zachęcając Czytelników do radzenia sobie z nim oraz przekuwania go w działania motywujące. Kolejne rozdziały książki poświęcone są motywacji i ludzkim emocjom. Znając te wszystkie zależności, łatwiej można kontrolować i dozować pewne swoje zachowania. Możemy nauczyć się je oceniać, a następnie wpływać na nie i świadomie je kształtować.

W kolejnym rozdziale opisane są przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych wraz z komentarzami, cytatami, jakie mogą pojawiać się w relacji egzaminator - osoba zdająca, co niewątpliwie stanowi interesujące studium przypadków. Równie istotną częścią opracowania jest rozdział, poświęcony sylwetce dydaktycznej instruktora – edukatora, który został uzupełniony przez psychologa transportu, Andrzeja Markowskiego. Niestety, ś.p. Pani Beata Lewandowska nie zdążyła opisać procesów dydaktycznych. Została powołana do życia wiecznego. Odeszła do tego innego, ale wierzymy w to, że lepszego, spokojnego i prawdziwie poukładanego świata, w którym nie mówi się już o stresie, o codziennych bolączkach, problemach, dylematach.

Biorąc pod uwagę przedstawioną charakterystykę książki, należy jednoznacznie stwierdzić, że jest ona ciekawa, bogata pod względem merytorycznym, a przede wszystkim mądra i pouczająca. W wyobraźni Czytelnika wzbudza refleksję na temat słuszności lub nieracjonalności przyjmowania określonych postaw w różnych sytuacjach życiowych.

Dlatego warto przeczytać tą książkę. Warto posiadać ją w swojej biblioteczce. Warto również zarekomendować ją swoim kursantom. A po przeczytaniu, warto co jakiś czas powracać do jej interesującej treści.

Polecam Paweł Żuraw

Dr Paweł Żuraw - instruktor, były egzaminator, właściciel firmy rodzinnej - Ośrodka Szkolenia Kierowców ŻURAW w Świdnicy, członek Komitetu Redakcyjnego Inicjatywy na rzecz Powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, współpracujący ze Społeczną Akademią Nauk w Świdnicy

Beata Lewandowska (1961-2018), instruktor nauki jazdy, egzaminator, metodyk, pedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego. Podręcznik pt. „PSYCHOPRAKTYCZNY EGZAMIN NA PRAWO JAZDY. Fakty i mity o egzaminie państwowym z elementami psychologii, pedagogiki, etyki i humoru dla uczniów, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy, Wydawca: Grupa IMAGE, wydanie I, Warszawa, 14 czerwca 2019 r. [KLIKNIJ]

***

Wydawca: Grupa IMAGE, wydanie I, Warszawa, 14 czerwca 2019 r. [KLIKNIJ]

Cena detaliczna – 41,00 zł / Cena dla instruktorów, egzaminatorów, ośrodków szkolenia, ośrodków egzaminowania itd. – 25,00 zł

Zamówienia: www.grupaimage.eu / e-mail: office@grupaimage.pl / telefonicznie: 22/811-01-99 (dni robocze, godz. 900-1600)