Ogłoszenia

Ruszył POJAZD w CEPiK 2.0.

13 listopada 2017

Ruszył POJAZD w CEPiK 2.0.
ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE), w nim wszystkie nowe akty prawne wg stanu na 13 listopada 2017 r. (kliknij)

Z dniem dzisiejszym: 13 listopada 2017 r. ruszyła nowa wersja systemu Centralna Ewidencja Pojazdów. Ustawodawca postanowił poprawić stan pojazdów na drogach, a przez to poprawić bezpieczeństwo na nich. Wiele pisaliśmy o pojazdach bez przeglądów drogowych, o tzw. turystyce przeglądowej, o smutnym stanie technicznym pojazdów. Do systemu centralnego CEP zostają podłączone online wszystkie wydziały komunikacji starostw powiatowych zajmujące się m.in. rejestrowaniem samochodów i wydawaniem dokumentów, stacje kontroli pojazdów, a nawet policja, ubezpieczyciele. Szacowane jest, iż wykonują nawet 17 tys. takich czynności dziennie.

Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze w piątek opublikowało obszerny pakiet nowych lub zmienionych aktów wykonawczych niezbędnych do korzystania z systemu i działania CEP. Wśród nich rozporządzenia:

- w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów’

- zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach;

- zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców;

- w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów;

- zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym;

- w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji;

- zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów;

- zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

- w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów;

Wszystkie rozporządzenia obowiązujące i oczekujące, a dotyczące CEPiK już dostępne (w wersji rzeczywistej oraz ujednoliconej) w zbiorze aktów prawnych EPD (elektroniczne prawo drogowe).

Resort cyfryzacji przygotował na swojej stronie informacje służące sprawnemu korzystaniu z systemu. Informuje: Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o ruchu drogowym, z dniem 13 listopada 2017 r. została uruchomiona nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim użytkowników systemu, w tym pracowników Starostw oraz Stacji Kontroli Pojazdów. W tym miejscu prezentujemy najważniejsze informacje związane z procesem wdrożenia nowej CEP. Ministerstwo Cyfryzacji zdaje sobie sprawę, że pierwszy okres funkcjonowania CEP, tzw. stabilizacja, może być trudny zarówno dla użytkowników, jak i obywateli, którzy będą chcieli załatwić sprawę urzędową lub przeprowadzić obowiązkowe badanie techniczne. Aby ograniczyć do absolutnego minimum ryzyko wystąpienia utrudnień, zespoły projektowe MC i COI pełnią w tym czasie dyżury monitorujące system w wymiarze 24h. Uruchomiona została dodatkowa komunikacja za pomocą dedykowanego newslettera oraz wzmocniono zespół konsultantów w Service Desk COI. Wszelkie ewentualne problemy należy zgłaszać do dostawcy swojego oprogramowania lub na Service Desk COI: E-MAIL: service_desk_portal@coi.gov.pl

Czy 13. Będzie pechowa dla Ministerstwa Cyfryzacji? To pytanie wielokrotnie jest zadawane w dniu dzisiejszym. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, iż na początku września br. tylko 61% testów funkcjonowania CEP zakończyło się pozytywnie. Pesymiści mówią o paraliżu systemu. Jak będzie? Zobaczymy. Jednak bezsprzecznym jest, iż poprawa stanu technicznego pojazdu to tym samym poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach. (jm)