Ogłoszenia

Szkolenie kierowców – braki i oczekiwania

5 lutego 2024

Szkolenie kierowców – braki i oczekiwania

O szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców, o brakach i oczekiwaniach zmian w jego systemie Bożenna Chlabicz - w formule DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ 8 lutego 2024 r. (czwartek) - będzie rozmawiała z doświadczonym edukatorem - Mariuszem Sztalem.

DYSKUSJA. 8 lutego br. (czwartek) o godzinie 11.00 rozpocznie się spotkanie w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ pod tytułem: „Szkolenie kierowców - braki i oczekiwania”. Rozmowę poprowadzi Bożenna Chlabicz. Jej gościem będzie Mariusz Sztal, instruktor nauki jazdy, który posiada 20-letni staż pracy w branży, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców IntroHL w Warszawie, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, były egzaminator. - W swojej pracy wyznaczam sobie zawsze jeden najważniejszy cel - nauczyć naszego kursanta samodzielnego i bezpiecznego kierowania samochodem. Podczas szkoleń stosuję mnóstwo nowoczesnych ćwiczeń, dzięki którym moi uczniowie robią duże postępy i nabierają pewności za kierownicą - mówi. Czy łatwo realizować takie przesłanie w obowiązującym systemie szkolenia? Dla wypracowania rzetelnej diagnozy tytułowych braków i oczekiwań niezbędna jest diagnoza rzeczywistości, ocena - właśnie z perspektywy dorobku wieloletniego doświadczenia, znajomości ludzi realizujących proces szkolenia. Przed nami ważna rozmowa.

ORGANIZATORZY. Organizatorami cyklu są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i Portal L-INSTRUKTOR.

TRANSMISJA dostępna za pośrednictwem:

- platformy ZOOM/on-line zoom/webinar ID: 87863258275, hasło: PRZYSZLOSC

oraz na

- facebooku PRAWODROGOWE@NEWS (PRAWO DROGOWE NEWS) też L-INSTRUKTOR (L-INSTRUKTOR 2020-2025).

ARCHIWUM: Zapis cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ jest dostępny do odtworzenia w każdej dowolnej chwili na:

* YOU TOUBE [kliknij

* PRAWO DROGOWE@NEWS [kliknij