Legislacja

Robert Dorosz. Egzamin teoretyczny w języku ukraińskim już realizowany

5 lutego 2024

Robert Dorosz. Egzamin teoretyczny w języku ukraińskim już realizowany
Robert Dorosz, egzaminator nadzorujący w WORD Tarnów (fot. Jolanta Michasiewicz)

Egzamin teoretyczny w języku ukraińskim jest już - od miesiąca - dostępny i przeprowadzany w trakcie egzaminów państwowych na prawo jazdy realizowanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego! Katalog pytań egzaminacyjnych uzupełniony i wdrożony. Tymczasem dla kategorii B prawa jazdy.

Już po kilku miesiącach jak - wobec agresji Rosji na Ukrainę - do Polski masowo zaczęli przybywać uchodźcy, czyli już w czerwcu 2022 r. na łamach PRAWA DROGOWEGO@NEWS czytaliśmy o problemie obywateli Ukrainy w zdobywaniu uprawnień do kierowania pojazdami, na obszarze naszego kraju. Główny problem dotyczył bariery językowej. Posłowie pytali ministra infrastruktury o to, czy są prowadzone prace nad wprowadzeniem ukraińskiej wersji językowej egzaminów na prawo jazdy oraz na jakim etapie znajdują się prace. Postulowali zmiany legislacyjne. Poseł Dariusz Joński pierwszy podjął tę kwestię (21 czerwca 2022 r.), następnie Hanna Gill-Piątek oraz Franciszek Sterczewski w swojej interpretacji z 16 czerwca 2023 roku w e-prawo drogowe pisali: „…Język polski nie jest wszak potrzebny do prowadzenia auta na polskich drogach - potrzebna jest znajomość zasad i znaków drogowych, którą udowodnić można podczas egzaminu. Posiadanie polskiego prawa jazdy natomiast daje obcokrajowcom nie tylko więcej samodzielności, ale też dodatkowe opcje zatrudnienia i utrzymywania się. Byłby to też kolejny gest solidarności z Ukrainą, która bohatersko walczy z rosyjskim agresorem.”

Minęło wiele miesięcy, ale przyznajmy sprawiedliwie, iż pracy nad tłumaczeniem było bardzo dużo, ostatecznie doczekaliśmy się. Testy w języku ukraińskim są dostępne!

Od stycznia br. w systemie informatycznym w katalogu pytań egzaminacyjnych, którym dysponują wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, a służy on przeprowadzaniu części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy, pojawiły się pytania także w tym języku języku ukraińskim. W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie odnotowaliśmy już korzystających z tej możliwości Ukraińców, którzy skorzystali w z tej możliwości. Zainteresowanie jest bardzo duże. Nadal odbieramy wiele telefonów i wiadomości z zapytaniem, kiedy będzie taka zdawać egzamin teoretyczny w języku ukraińskim. Odpowiadamy: Ta możliwość już jest! Tymczasem dla kategorii B prawa jazdy.

Dla uzupełnienie dodam, iż egzamin praktyczny odbywa się bez zmian, czyli w oparciu o obowiązujące przepisy Nadal one odbywają się zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale 9. Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych Ustawy o kierujących pojazdami oraz akty wykonawczego jakim jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2023.2659 ze zm. 2024.56). Tu zdający ma możliwość skorzystania z udziału tłumacza, ale pozwolę sobie podkreślić, iż praktycznie takiej potrzeby nie ma. Kandydaci to osoby posługujące się językiem polskim w sposób komunikatywny, podczas jazdy egzaminacyjnej zdecydowanie wystarczający.

Zapraszamy wszystkich kandydatów na kierowców i kierowców, którzy chcieliby zdawać egzamin na prawo jazdy w języku ukraińskim do robienia tych uprawnień i podchodzenia do egzaminu państwowego we wszystkich ośrodkach egzaminowania w kraju.

Robert Dorosz (Tarnów)

Przypis redakcji PRAWA DROGOWEGO@NEWS: Autorowi powyższego tekstu bardzo dziękujemy za informację o wdrożeniu praktyki przeprowadzania egzaminów teoretycznych na kategorię B prawa jazdy także w języku ukraińskim. To niezwykle ważna i wiele ułatwiająca zmiana. Niestety jeszcze w dniu dzisiejszym sprawdziliśmy dostępność oficjalnych egzaminacyjnych pytań testowych na prawo jazdy w języku ukraińskim. I niestety nie znajdujemy [kliknij]. Dlaczego? O wyjaśnienie poprosimy Departament Transportu Drogowego poprzez Rzecznika Prasowego Ministerstwa Infrastruktury. (jm)