Legislacja

Biała księga nowej mobilności

2 lutego 2024

Biała księga nowej mobilności
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych do publicznej wiadomości podało „ Białą Księgę nowej mobilności”. To proponowany przez firmy i organizacje branżowe pakiet obejmujący 120 zmian legislacyjnych w 12 kluczowych obszarach, których celem jest przyspieszenie sektora elektromobilności. PSPA: „to pierwszy w Polsce tak kompleksowy dokument mający na celu zniesienie największych barier rozwoju zrównoważonego transportu”.

A to przede wszystkim: sprzedaży pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania, badań technicznych, podatków, stref czystego transportu, elektryfikacji transportu, bezpieczeństwa pożarowego itd. Jak informuje PSPA: „W projekt zaangażowało się ponad 250 partnerów, w tym 10 kancelarii prawnych i firm doradczych. „Biała Księga” zawiera ponad 120 propozycji konkretnych rozwiązań legislacyjnych w 12 kluczowych obszarach nowej mobilności. Na biurka przedstawicieli rządu - Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski, Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka, Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Hetmana oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka - trafił już dokument, stanowiący kompleksowy plan rozwoju nowej mobilności w Polsce. „Biała Księga Nowej Mobilności” obejmuje ponad 120 postulatów zmian regulacyjnych i systemowych, których wprowadzenie doprowadzi do zniesienia głównych barier hamujących elektryfikację polskiego transportu”. I dalej podsumowanie rzeczywistości: „W ostatnich latach rozwój nowej mobilności nie znajdował się na liście priorytetów administracji publicznej. W obliczu globalnych trendów konieczne jest wprowadzenie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce na drogę transformacji w kierunku zeroemisyjnym. W przeciwnym wypadku stracimy historyczną szansę na wzrost innowacyjności całej gospodarki i na umocnienie pozycji polskich firm w globalnym łańcuchu dostaw. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom PSPA przygotowało zbiór konkretnych, gotowych do wdrożenia rozwiązań regulacyjnych. Inicjując projekt „Białej Księgi” założyliśmy, że na drodze do likwidacji barier rozwoju elektromobilności pierwszym krokiem powinno być ich prawidłowe zidentyfikowanie, a następnie czynne zaangażowanie w projekt tych podmiotów, których bezpośrednio i pośrednio dotyczą nasze postulaty. Od tempa wdrożenia postulatów ujętych w „Białej Księdze” zależy nie tylko tempo dekarbonizacji transportu oraz wzrostu gospodarczego w kolejnych latach, ale również realizacja przez Polskę wymogów wyznaczonych przez unijne regulacje, takie jak np. rozporządzenie AFIR - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA” [kliknij].

(grafika PSPA)