Ogłoszenia

Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego (8.6/on-line)

3 czerwca 2022

Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego (8.6/on-line)
WORD w Białymstoku organizuje szkolenie dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z wychowania komunikacyjnego. Uczniowie szkół podstawowych na lekcjach zdobywają wiedzę o kodeksie drogowym, którą wieńczy egzamin na kartę rowerową. Zajęcia te prowadzą nauczyciele wychowania komunikacyjnego, dla których darmowe szkolenie online już 8 czerwca (początek o godz. 9.00) [kliknij] (fot. PIXABAY)

WORD w Białymstoku organizuje szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Cenna inicjatywa, łatwa w odbiorze, bo w formule on-line, ponadto 6-godzinne zajęcia są bezpłatne. Organizatorzy tak widzą zasadność tego projektu: - Spora część osób jeżdżących na rowerach i hulajnogach elektrycznych (ich liczba wzrosła w porównaniu do 2020 roku o ponad 300 procent!) nie zna przepisów kodeksu drogowego odnoszącego się do ich pojazdów. Ponad połowa rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych to dzieci i młodzież do lat 18, którzy - by legalnie jeździć - muszą posiadać kartę rowerową (jej brak może skutkować grzywną nawet do 1500 zł).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku organizuje szkolenie dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z wychowania komunikacyjnego. Uczniowie szkół podstawowych na lekcjach zdobywają wiedzę o kodeksie drogowym, którą wieńczy egzamin na kartę rowerową. Zajęcia te prowadzą nauczyciele wychowania komunikacyjnego, dla których darmowe szkolenie online już 8 czerwca (początek o godz. 9.00) zorganizuje WORD Białystok. Zgłoszenia należy przesyłać na adres word@word.bialystok.pl. do dnia 6 czerwca do godziny 15:00 (szczegóły: https://word.bialystok.pl/news/2022/szkolenie-online-dla-obecnych-oraz-przyszlych-nauczycieli-wychowania-komunikacyjnego-szkol-podstawowych/)

Szkolenia odbędą się na platformie internetowej zoom, która pozwoli na zdalne uczestnictwo w zajęciach i potrwają około 6 godzin. Oprócz tego szkolenia WORD zaprasza wszystkich nauczycieli, którzy posiadają już certyfikat nauczyciela wychowania komunikacyjnego na bezpłatne szkolenie o najnowszych zmianach w przepisach ruchu drogowego, które dotyczą dzieci i młodzież (istotne zmiany dla osób jeżdżących rowerami, hulajnogami elektrycznymi i UTO). Odbędzie się one również 8 czerwca o godz. 9.00 na platformie zoom (link: https://zoom.us/j/93446059038).

Czy karta rowerowa i wiedza o kodeksie drogowym jest potrzebna dla nastolatków oraz dorosłych, którzy nie posiadają prawa jazdy? Zdecydowanie tak! Wiosenna pogoda sprawiła że sezon rowerowy zaczął się w najlepsze. Na ścieżkach rowerowych i deptakach jest coraz więcej rowerzystów oraz hulajnóg elektrycznych. Jest też coraz więcej skuterów elektrycznych i UTO (urządzenie transportu osobistego inne niż hulajnoga). Niestety - im więcej pojazdów tym mniejsze bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Główny powód takiej zależności to ten, że spora część osób jeżdżących na rowerach i hulajnogach elektrycznych (ich liczba wzrosła w porównaniu do 2020 roku o ponad 300 procent!) nie zna przepisów kodeksu drogowego odnoszącego się do ich pojazdów. Ponad połowa rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych to dzieci i młodzież do lat 18, którzy - by legalnie jeździć - muszą posiadać kartę rowerową (jej brak może skutkować grzywną nawet do 1500 zł). Tak jest od 1 stycznia 2022, kiedy to w prawie o ruchu drogowym pojawił się nowy paragraf 1a o następującym brzmieniu: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 zł". Brak karty rowerowej oznacza najczęściej brak wiedzy o przepisach ruchu drogowego.

Rodzice najczęściej nie wiedzą, że ich pociechy - zgodnie z kodeksem drogowym - muszą mieć co najmniej 10 lat, aby korzystać z hulajnogi elektrycznej (dotyczy to również ścieżek rowerowych). Co więcej: jeżeli nie ukończyły 10 roku życia wolno im jeździć rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziesięciolatki i starsze dzieci (aż do pełnoletniości) mogą korzystać z hulajnogi tylko jeżeli mają kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Jeżeli dziecko nie ma karty rowerowej to wolno mu jeździć rowerem tylko pod opieką osoby dorosłej.

Złamanie tego przepisu grozi wspomnianą grzywną, a dodatkowo ubezpieczyciele mogą uchylić się od wypłacenia odszkodowania (lub pokrycia szkody) jeżeli dziecko uczestniczące w wypadku nie miało uprawnień do prowadzenia roweru lub hulajnogi.

Karty rowerowe dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych wydają dyrektorzy tych szkół po zdaniu egzaminu. Są one bezpłatne, a nauka o przepisach ruchu drogowego jest w programie szkolnym. Absolwenci podstawówek, którzy nie mają karty rowerowej powinni zgłosić się do najbliższego WORD-u. Tam - po zdaniu egzaminu (i w razie konieczności także szkolenia) otrzymają kartę rowerową.

Szkolenie odbywa się dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego – Partnera Strategicznego wydarzenia.

Źródło: WORD Białystok