Ogłoszenia

Tekst jednolity ustawy o kierujących i inne. Epd stan prawny - 1.8

2 sierpnia 2021

Tekst jednolity ustawy o kierujących i inne. Epd stan prawny - 1.8
Elektroniczne prawo drogowe (ePD). Zbiór aktualizowanych internetowo aktów prawnych. Wyd. Grupa IMAGE [kliknij] (grafika Grupa IMAGE)

W minionym miesiącu opublikowano kilka tekstów jednolitych ważnych ustaw – m.inn. ustawy z o kierujących pojazdami: t.j. 2021.1212.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało tekst jednolity ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. 2021.1212), w którym uwzględniono zmiany z ostatnich dziesięciu miesięcy. Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone nowelizacjami:

1) ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - (2020.1517),

2) ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.720)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 maja 2021 r.

Opublikowano także teksty jednolite: ustawy o drogach publicznych (t.j. 2021.1376); ustawy o transporcie zbiorowym (t.j. 2021.1371).

Także rozporządzeń:

- Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (t.j. 2021.1349) oraz

- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. 2021.1220).

Przypomnijmy - od 1 stycznia 2016 r. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Przywołane powyżej teksty, obok na bieżąco przygotowywanych tekstów ujednolicanych oraz pełnych brzmień tekstów rzeczywistych dostępne są w zbiorze ePD (Elektroniczne prawo drogowe), w aktualizacji przygotowanej według stanu prawnego na dzień 1 sierpnia 2021 r. (jm)